Så ska Bring utmana Postnord: ”Historiskt viktig satsning”

"Har gjort en jättegedigen kartläggning".

I slutet på förra veckan meddelade Bring en jättesatsning på e-handel, som bland annat innebär att man nu etablerar 1700 paketombud runt om i Sverige. Det att jämföra med Postnords 1600 postombud och 300 utlämningsställen. Det innebär att man på allvar tar upp kampen om de svenska e-handlarna och konsumenterna.

De nya ombuden kommer att vara fysiska sådana och en kombination av dagligvaruhandel och servicehandel. Vissa av dem agerar i dag ombud också åt andra logistikbolag medan andra helt saknar paketutlämning i dagsläget.

Annons

Vi har identifierat platser där vi kan tillgodose konsumenternas förväntningar på tillgänglighet, närhet och bekvämlighet. Dagens konsumenter som konsumerar logistik har större krav och förväntningar på sina leveranser. Vi måste kunna möta mottagarnas krav och förväntningar och ombuden är centrala i kundupplevelsen, säger Mona Zuko, chef på Bring för B2B och e-handelstjänster i Sverige, Danmark och Finland, till Ehandel.

Bring har tidigare pratat mycket om hemleveranser, varför gör ni nu en stor satsning på ombud?

Det finns ingen konflikt i det, utan ett komplement. Vi ser att e-handelsmarknaden växer i dubbla tal över en överskådlig framtid i Norden, som också ligger efter Tyskland och England i dagsläget. Det finns alltså en stor potential för tillväxt i den nordiska e-handeln. Den här satsningen blir en av de viktigaste i Brings historia för att vi ska kunna erbjuda kunderna en komplett tjänstebredd med hemleveranser, ombud och B2B.

Satsningen är också ett led i att bli mer robusta i vår nätverksstruktur och en förutsättning för att kunna realisera våra miljömål där alla våra leveranser ska vara fossilfria år 2025.

Är det här ett steg mot att på riktigt ta upp kampen mot Postnord i Norden?

Vi har en stor ambition när det gäller Norden. Med den här satsningen blir vi en av två aktörer att erbjuda den nordiska marknaden ett heltäckande nätverk och tjänsteerbjudanden som vi ser en efterfrågan på från kunder och konsumenter. Och med den tillväxten som e-handeln står inför och den potentialen som finns så ser vi att det var nödvändigt att göra den här satsningen också i Sverige, säger Mona Zuko.

"Paketskåp är attraktivt"

Den nya satsningen har föregåtts av ett gediget arbete för att ta reda på vilka tjänster kunderna och konsumenterna efterfrågar och var man kan vara tillgängliga för dem.

Vi har tittat dels på köpmönster men också på var kunderna rör sig. Och beroende på var de rör sig finns det också olika krav och förväntningar på närhet. Att gå på kilometeravstånd kommer inte alltid bli rätt. Du vill ofta hämta paket där du också kan göra annat och då är det kanske enklare att åka en lite längre sträcka dit man också har andra ärenden att utföra. Medan på andra ställen är just närheten viktigare. Vi har gjort en jättegedigen kartläggning.

Annons

Och när grunden är lagd låter det som att paketutlämningen inte bara begränsas till fysiska ombud och hemleveranser, utan även utökas till paketskåp. Något man redan prövat med framgång i våra grannländer.

Vi har paketskåp som komplement i Danmark och har en stor satsning i Norge där vi som första aktör testar nya flexibla skåp. Utifrån allt vi vet just nu så vet vi att paketskåp är ett attraktivt leveranssätt.

En av utmaningarna med logistiken i Sverige är att bli så tillgängliga som möjligt på landsbygden. Hur säkerställer ni att den får ta del av den här satsningen?

När vi har gjort kartläggningen på var vi ska etablera vårt heltäckande nätverk har det aldrig varit aktuellt att inte ha tillräckligt god täckning även på landsbygden. En av utmaningarna är att det kanske inte finns samma närhet till dagligvaruhandeln eller servicehandeln, vilket kan göra det svårt med fysiska leveranspunkter. Men vi har två intressanta case som vi studerar just nu för att ge landsbygden ett attraktivt erbjudande också.

LÄS ÄVEN: De vill fylla grannlandet med nya självständiga paketskåp

Annons