Sju av tio dropshippade prylar är farliga: ”Förbjudet”

"Behöver ta större ansvar".

Kemikalieinspektionen har gjort en rad nedslag på allt från bad- och sommarprylar till leksaker det senaste året. Framförallt har e-handlare hamnat i skottgluggen, och så även den här gången när myndigheten kikat lite extra på fenomenet dropshipping.

Enligt Kemikalieinspektionen är det första gången man tittat närmare på företagsformen som blivit allt mer populär. Och det är inga rosenskimrande siffror som visas upp. 72 procent av de granskade varorna hos dropshippingbutiker innehöll otillåtna halter av farliga ämnen.

Annons

Många dropshippingbutiker tror inte att de är ansvariga för innehållet i de varor de säljer, men det är de och de behöver ta större ansvar. Att sälja varor med för höga halter av farliga ämnen är förbjudet, säger Karin Rumar, inspektör och projektledare i en kommentar.

Tillåtet där, men inte här

I den aktuella tillsynen undersöktes 147 varor från 50 olika webbplatser. Och klart är att dropshippingbutiker som inte själva sitter på eget lager, utan säljer produkter som skickas direkt från tillverkaren, inte verkar ha riktigt koll på vad de säljer.

Ta reda på var företaget som du köper produkter från är baserat. Produkter som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de till exempel saknar korrekt märkning eller innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen, säger Karin Rumar i en kommentar.

Men det finns även utländska aktörer och tillverkare, från till exempel Kina, som säljer direkt till slutkund.

Var försiktig med att köpa produkter som är extremt billiga. Du får det du betalar för. Risken är stor att du får hem något av sämre kvalitet än du tänkt dig, eller en piratkopia.

Inte korrekt märkta

I tillsynen granskades även ifall elektriska produkter och leksaker var märkta på ett korrekt sätt. Inte heller här levererade e-handlarna några bra resultat.

Nästan 80 procent av produkterna saknade nödvändiga kontaktuppgifter till tillverkare eller importör.

Elektriska produkter ska CE-märkas men det saknades på över en tredjedel av varorna. Att en produkt är felaktigt märkt kan betyda att den inte har genomgått alla de kontroller som krävs enligt lagstiftningen, skriver Kemikalieinspektionen i en kommentar.

Annons

Farliga ämnen som förekom i produkterna

  • Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.
  • Kadmium är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer.
  • Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Ftalater (till exempel DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.

Annons