Slog miljonen första året – nu har man öppnat i USA

USA är ett faktum.

I maj i fjol så fick vi bekanta oss med e-handeln Bonki Studios som hoppades främja små och stora människors psykiska hälsa. Företaget säljer så kallade känslokort och satsar helt via nätet.

LÄS ÄVEN: Deras e-handel bekämpar psykisk ohälsa

Annons

Bonkis första riktiga år var 2022/2023 och siffrorna har nu trillat in för räkenskapsåret som slutade den sista augusti. Omsättningen landade på 1,4 miljoner med ett negativt resultat på -176 000 kronor.

Året innebar utmaningar konjunkturmässigt, vilket har inneburit flera oförutsedda prisökningar från leverantörer och samarbetspartners. Samtidigt har stora investeringar gjorts i marknadsföring och säljaktiviteter, skriver företaget i årsredovisningen.

Bonki har även förberett sig för den internationella expansion som tidigare aviserats.

Året har kantats av intensiv produktutveckling genom att fem nya produkter utvecklats samt att tre kärnprodukter översatts till engelska, skriver man i bokslutet.

Och faktum är att man nu ska vara igång. Enligt Breakit så har nämligen Bonki tryckt på USA-knappen och lanseringen ska vara officiell. Nu hoppas man på ett positivt mottagande i landet och räknar i så fall med en tillväxt på 40 procent för innevarande räkenskapsår.

Annons