Snabbväxaren bromsar in – men har ett ess i rockärmen

"Sett en god tillväxt i B2C".

E-bolagen, som driver de nischade nätbutikerna Lagerprodukter.com och Uteprodukter.se, kan lägga ännu ett starkt år till handlingarna. E-handelsbolaget ökade nämligen sin försäljning, trots ett tufft ekonomiskt klimat, med 6 procent till drygt 49 miljoner kronor under 2022.

Även på sista raden lyckades man hamna på rätt sida strecket med ett resultat (EBIT) på 2,5 miljoner kronor. Det är dock en minskning från 3,2 miljoner jämfört med föregående år, och inte helt i linje med bolagets målsättning och förväntningar för året.

Annons

Genom åren har e-bolagen uppvisat en fantastisk omsättningstillväxt med ett konstant positivt rörelseresultat som följd. Under 2022 har lönsamheten minskat något, vilket beror på omvärldsfaktorer som kraftiga råvaruprishöjningar och ökade transportkostnader vilket vi inte lyckats justera i samma takt, skriver Eric Smith, vd för E-bolagen, i bolagets årsrapport.

En viktig pusselbit

Under 2022 förvärvades branschkollegan Jansson & Partner AB som främst säljer produkter för offentlig utemiljö, precis som Lagerprodukter.com och Uteprodukter.se.

Men även om B2B fortsatt står för majoriteten av e-handelsbolagets försäljning har man under de senaste åren sett en stark tillväxt inom B2C. Något som enligt E-bolagen kommer att vara en viktig pusselbit framöver.

Företaget med sin försäljning inom B2B segmentet påverkas av den generella konjunkturen. Vi har de senaste åren sett en god tillväxt i försäljning inom B2C och vi ser en fortsatt bred efterfrågan på våra produkter, skriver Eric Smith i en kommentar.

Annons