Svenska modekoncernen tvingas till rekonstruktion

"Likviditeten är fortsatt ansträngd".

Krisen är total i Venue Retail Group, som bland annat äger Morris, Rizzo och Accent. Bolaget meddelar nu att man i dag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt på grund av likviditetsbrist.

Likviditeten är fortsatt ansträngd. Under verksamhetsåret 2018–2019 har flera stora åtgärds- och förändringsprogram påverkat såväl försäljnings- som resultatutveckling negativt. Satsningen på online-affären, som i sig uppvisar stark försäljningstillväxt, har ännu inte kompenserat för tappad försäljning från nedlagda butiker, skriver VRG.

Annons

Rekonstruktionen är också ett krav från banken (Nordea) för att förlänga krediten. En kredit Venue Retail Group inte kan återbetala i nuläget.

För att banken ska gå med på att förlänga krediterna har banken ställt krav på att bolaget ansöker om företagsrekonstruktion, genomför en nyemission om minst 40 miljoner kronor samt att bolagets huvudaktieägare avser att garantera densamma, skriver bolaget.

LÄS ÄVEN: Accent, Morris och Rizzo sjunker – men växer online

"Verksamheten blir lönsam"

Man meddelar också ett åtgärdspaket för kostnadsbesparingar som innebär ytterligare nedläggning av butiker som inte uppnår VRG:s lönsamhetsmål, knyta ihop de fysiska butikerna med onlineförsäljningen bättre och reduktion av antalet arbetade timmar i butik.

Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, innefattande ett ackord, med genomförande av ovan nämnda åtgärder kommer att kunna leda till att verksamheten blir lönsam. Bolagets bedöms ha erforderlig likviditet under rekonstruktionsförfarandet, meddelar VRG.

Venue Retail Group har i dag 115 butiker i Sverige och Norge. Under 2018 omsatte koncernen 894 miljoner kronor, med en vinst på drygt 3 miljoner kronor.

Annons