Therése Lindgren fälls igen: ”Mina följare vet”

Otillräcklig reklammarkering.

För andra gången den här månaden fäller Reklamombudsmannen influencern Therése Lindgren för otillräcklig reklammarkering. Den här gången gäller det ett samarbete med hennes egna skönhetsvarumärke Indy Beauty, Independent Beauty Sweden AB.

LÄS ÄVEN: Therése Lindgrens Instagram-samarbete fälls: ”Måste framgå omedelbart”

Annons

Den 24 september publicerade Therése en kort video på sin Instagramkanal där hon mimar till en låt samtidigt som hon sminkar sig med ett läppstift.

I inlägget skriver Therése att hon "äntligen kan avslöja vad hon har haft på läpparna" och "att läppstiftet lanseras idag". Vidare beskriver hon läppfärgen och avslutar inlägget med att fråga sina följare om "hur fin den nya nyansen är".

Det står inte i inlägget att det är reklam och det måste det göra, skriver anmälaren till RO.

Therése Lindgren svarar att hon anser, och Independent Beauty Sweden AB ställer sig bakom hennes yttrande, att det är "välkänt bland hennes följare att hon är delägare och involverad i Indy Beauty". Hon pekar även på att det står i beskrivningen på hennes Instagramprofil att hon är grundare av skönhetsföretaget och att hon har 117 000 följare på Instagram som ser det när de besöker hennes profil.

På Indy Beautys webbplats är det också tydligt att Therése Lindgren är varumärkets ansikte utåt och där framkommer det att ”Varumärket Indy Beauty ägs och drivs av Youtubestjärnan Therése Lindgren".

Sedan lutar sig Therése mot ICC:s regler:

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen för reklamen är främst de personer som följer Therése Lindgren på Instagram och som därmed är väl bekant med Therése Lindgren.

Inläggen på Therése Lindgrens Instagram riktar sig till följarna. Genomsnittskonsumenten (vilken i det här fallet utgörs av följarna) är väl medveten om den starka kommersiella kopplingen mellan Therése Lindgren och Indy Beauty och uppfattar genast att ett inlägg på Therése Lindgrens Instagramsida som berör varumärket utgör reklam för Indy Beauty och varumärket.

Annons

Därefter tar hon upp ett fall från 2019 där det anmälda företaget friades av RO.

Opinionsnämnden har i tidigare avgöranden bedömt liknande fall, då målgruppens genomsnittskonsument känt till att det finns ett samband mellan influencern och annonsören. Omständigheter som gjorde att genomsnittskonsumenten känt till sambandet var bland annat att influencern varit anställd av annonsören och att det framgick av influencerns profil på sociala medier att det fanns ett samband.

Detta hade betydelse för helhetsbedömningen och slutsatsen att reklamen, trots att den inte reklammarkerats på sociala medier.

Slutligen tillägger Therése Lindgren, till sitt försvar, att hon alltid strävar efter att vara "tydlig och transparent i de reklaminlägg som publiceras" samt att hon är införstådd med att en reklammarkering ska finnas redan i början av texten. Men hon håller fast vid att hennes genomsnittskonsumenter omedelbart kan identifiera reklamen som reklam.

När vi kikar på det aktuella inlägget idag har det lagts till ett förtydligande i början av texten i form av: [Reklam för Indy Beauty].

Men även den här gången meddelar Reklamombudsmannen att det inte räcker med att justera sitt misstag i efterhand. Ro tillägger att det varken av bilden eller av den text som syns i inlägget före brytpunkten ”mer” tydligt framgår att det är fråga om reklam och att en genomsnittskonsument därför inte kan omedelbart identifiera inlägget som reklam.

Att det är välkänt för genomsnittskonsumenten att influencern är delägare och involverad i annonsörens verksamhet och att influencern är annonsörens och varumärkets ansikte utåt ändrar inte bedömningen. Reklamen strider därmed mot artikel 7 i ICC:s regler.

Annons