Trillade under 100 miljoner – hoppas på nya e-handeln

Tufft i Polen och Ungern.

E-handelsföretaget Fyrklövern har de senaste åren ställt om från telefonförsäljning till onlineförsäljning. Bolaget lanserad i början av 2024 en ny nätbutik, som man förstås hoppas ska lyfta e-handelssatsningen ytterligare.

Omsättningen har haft en nedåtgående trend sedan pandemin och resultatet har varit negativt. Nu kan man dock skymta en inbromsning av fallet. Försäljningen sjunker i och för sig fortsatt och omsättningen under räkenskapsåret, som slutade den sista augusti i fjol, landade på 96 miljoner kronor. Under 2021/2022 omsatte bolaget 100 miljoner.

Annons

Rörelseresultatet för 2022/2023 skrevs till -13 miljoner kronor, vilket dock är en förbättring mot året innan då man tappade -18 miljoner. Och på sista raden noterar företaget faktiskt en vinst på 8 miljoner kronor.

Fyrklövern har försäljningsbolag i Finland, Norge, Polen och Ungern. Och de två sista pekas ut som speciellt svåra marknader just nu.

Marknadsläget har förändrat konsumtionsbeteendet för sällanköpsvaror som tillsammans med leverantörsutmaningar påverkat försäljningsutvecklingen negativt, framför allt i marknader som Polen och Ungern, skriver Fyrklövern.

E-handlaren säljer bland annat porslin, glas och inredning. De är, utöver tidigare nämnda marknader, självklart också aktiva hemma i Sverige.

Fyrklövern har under året fortsatt att genomföra åtgärder som del i denna resa (telefonförsäljning till e-handel reds. anm.). Bland annat en fortsatt ökad satsning på digital marknadsföring samt initiativ för att stegvis kunna förbättra och effektivisera system-infrastrukturen. Vissa nya system har livesatts. Merparten av dessa nya initiativet innebär lanseringar under kommande räkenskapsår.

LÄS ÄVEN: De renoverar e-handeln – och varumärket: ”Vi är stolta

Annons