Tung förlust för skönhetsjätten – därför tvingades de varsla

Rörelseresultatet rasade kraftigt.

E-handlare som sliter ont har blivit något av ett tema i år. Vi har bland annat sett flera aktörer som tvingats att ta till uppsägningar som vapen, för att klara tillvaron. En av dessa är Skincity, som varslade 25 tjänster tidigare i år.

Nu vet vi varför. Av skönhetsjättens årsredovisning framgår det nämligen att det började gå utför för ganska exakt ett år sedan, något Breakit först rapporterade.

Annons

Under 2020 påverkades Skincitys försäljning i Sverige positivt av den Covid-relaterade förflyttningen från fysiska till digitala säljkanaler. Under sommaren 2021 upplevde företaget den omvända effekten i takt med avvecklade restriktioner och ökad vaccinering. Det som också präglade det andra halvåret var en tilltagande konkurrens om e-handelskunderna, vilket påverkade såväl intäkter som marknadsföringskostnader i oönskad riktning, skriver man i rapporten.

Det hela utmynnade i en rörelseförlust på 27 miljoner kronor under 2021. En kraftig försämring från 2020 års notering på 5 miljoner plus.

"Räknar med avmattning"

Tillväxt lyckades man trots allt åstadkomma, även om den var av mer blygsam art: Från 461 till 484 miljoner kronor. Men även här förväntar man sig tuffare tider framöver.

Bolaget räknar med en avmattning av tillväxten under 2022 som ett resultat av nämnda tilltagande konkurrens på marknaden, skriver de i rapporten.

LÄS ÄVEN: Skincity varslar personal: ”Ser över vår organisation”

Annons