Utskällda Kemikalieskatten ska förenklas: ”Blir betydligt tydligare”

Kläs i en tydligare skrud.

Kemikalieskatten har varit minst sagt utskälld i handeln och flera röster har höjts för att helt enkelt slopa den. Dessutom har Kemikalieinspektionen tidigare sagt i en intervju med Ehandel att man inte kunnat se att skatten minskat användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik.

Nu har en översyn gjorts av just Kemikalieinspektionen, tillsammans med Skatteverket och denna har resulterat i en promemoria, remitterad av Finansdepartementet. Här önskar man nu att både förenkla det administrativa och göra reglerna ännu tydligare.

Annons

I promemorian föreslås att reglerna för avdrag förenklas så att det inte längre spelar någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. Det medför att det blir betydligt enklare för både skattskyldiga och myndigheter att få den information som behövs för att en vara ska få rätt avdrag. Den högsta avdragsnivån föreslås också ökas, skriver Finansdepartementet.

LÄS ÄVEN: E-handlarna rasar mot kemikalieskatten

Målsättningen är att minska administrationen för skattskyldiga och myndigheter, men också att tydliggöra vad som krävs från de skattskyldiga. Promemorian är ute på remiss fram till den 19 april i år

Reglerna för begagnade varor förtydligas. Med de nya reglerna blir det tydligare vad som krävs för att undantag för begagnade varor ska kunna tillämpas. Undantaget utvidgas också så att varor som tillverkades innan skatten infördes undantas helt.

Slutligen justeras reglerna för import från tredjeland så att de fungerar med vissa kommande ändringar av tullreglerna. I fall en varas nettovikt inte framgår av en tulldeklaration kommer beskattning att ske utifrån en schablon, men den skattskyldige kan välja att få skatten beräknad utifrån de vanliga reglerna, skriver Finansdepartementet.

LÄS ÄVEN: Tufft slag mot kemikalieskatten: ”Kan inte se några nedgångar”

Annons