Vände till vinst när e-handel ökade 116 procent – stänger butiker

"Högre bruttomarginal och en god kostnadskontroll".

När vi sist rapporterade om det finansiella läget hos mode- och inredningsföretaget Lexington Company kunde vi tyvärr inte bjuda på goda nyheter. Både omsättning och de redan röda siffrorna på resultatraden sjönk. Men nu kan vi rapportera att Lexington har fått medvind.

LÄS ÄVEN: Lexington rasar – etablerar sig på ny jättemarknad

Annons

En ökad försäljning, en högre bruttomarginal och en god kostnadskontroll ledde till ett kraftigt förbättrat resultat, både i kvartalet och på helåret. Detta, i kombination med ett starkt fokus på lagret och andra balansposter, resulterade också i ett starkt kassaflöde, skriver Kristina Lindhe, vd för Lexington Company, i rapporten.

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med cirka två miljoner, och landade på drygt 83 miljoner kronor. Resultatet steg med hela 71 procent och uppgick till 9,6 miljoner kronor.

Företagets e-handelsverksamhet mer än fördubblade försäljningen i kvartalet, totalt ökade man med 116 procent. Samtidigt steg bolagets försäljning via marknadsplatser och online-återförsäljare med 45 procent.

Lexington avslutade 2020 med ännu ett starkt kvartal som framförallt drevs av onlinehandeln.

För helåret 2020 ökade omsättningen med drygt tre procent och summerade till 272 miljoner kronor. Resultatet vände från förslut till vinst, från tidigare -13 miljoner kronor till +5 miljoner i fjol.

Den egna webbutiken ökade försäljningen med 62 procent under året.

Årets julhandel i fysiska butiker påverkades negativt av de rekommendationer och restriktioner som infördes under slutet av året för att begränsa Covid 19. Men tack vare en mycket bra inledning på kvartalet, med en stark försäljning i oktober och november, och närmare integration med våra olika online-kanaler lyckades ändå de egna butikerna hantera årets julhandel på ett tillfredsställande sätt, skriver Kristina Lindhe.

Butikernas försäljning minskade bara med 7 procent totalt i kvartalet, ackumulerat ser siffrorna ännu bättre ut och egna butiker minskar bara försäljningen med 5 procent under 2020. Detta trots pandemin, tre stängda butiker under året och begränsade öppettider i många butiker under våren.

Annons

Men trots de positiva nyheterna slutar man inte att förbättra sin affär. Under hösten togs flera tjänster bort på huvudkontoret, samtidigt som man har förstärkt med ny kompetens inom online och digitala media. Nu fortsätter man att se över sina kostnader.

Man kommer att förhandla om butikernas hyresavtal samt minska antalet butiker. Redan under det första kvartalet 2021 ska två butiker läggas ner på grund av lönsamhetsskäl.

Annons