Vi listar: Nätapoteken avslöjar om de delat ditt inköp med Facebook

"Haft brist i tillämpningen".

Efter att det framkommit att både Apoteket och Apotea delat kundernas personliga data med Facebook, i samband med e-handelsköp, undrade vi förstås hur det sett ut i övriga e-handelsapotek.

Vi hörde därför av oss till Meds, Lloyds Apotek, Kronans Apotek, Apohem och Apotek Hjärtat för att se huruvida de gjort samma sak. Så delades ditt inköp av huvudvärkstabletter och receptbelagd medicin med den sociala plattformen? Svaret får du här.

Annons

Kronans Apotek:

Ja, vi har gjort en egen analys och vi har delat viss kunddata med Facebook. Det har vi nu stängt ned. I vår egen analys har vi sett att vi haft brist i tillämpningen av aktuella bestämmelser och har justerat dem, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans och fortsätter:

Personuppgifter på Internet är ett snårigt och komplext område där utvecklingen går fort. Aktörer i vår och utanför vår bransch behöver löpande säkra att man följer rådande riktlinjer. Vi vill göra rätt så därför kommer vi fortsätta vårt arbete med denna fråga så att kunderna ska känna sig säkra hos oss.

Meds:

Kort svar, vi skickar inte kund- eller personuppgifter till tredje part, säger Carl Jansson, CMO på Meds.

Apotek Hjärtat:

Apotek Hjärtat har sedan tidigare kartlagt vilken data som delas med Facebook. Vi har delat och delar en begränsad mängd data med Facebook, om kunden har samtyckt på Apotekhjärtat.se. Inga känsliga personuppgifter delas med Facebook, meddelar Sara Resander, dataskyddsombud på Apotek Hjärtat.

Apohem:

Frågan handlar kanske inte om huruvida vi eller andra aktörer delat data med Facebook. Det gör ju alla företag som använder Facebook, eller andra plattformar i sitt arbete. Det handlar snarare om vilken data man delar. För de av våra kunder som inte godkänner kakor har ingen data delats. För de som gjort ett aktivt val och godkänt det när de kommer till sajten har data delats - dock aldrig vilka receptbelagda läkemedel kunderna köper, säger Gustav Hasselgren, vd på Apohem och fortsätter:

Vi undersöker just nu vår datadelning närmare för att säkerställa att den data vi delar är sådan data vi ska dela, och om det finns något vi behöver vidta ytterligare åtgärder kring.

Lloyds Apotek:

Vi annonserar idag mot besökare på vår e-handel i sociala medier. Vi har efter de artiklar som publicerats kring användning av personuppgifter kopplat till annonsering i sociala medier inlett en egen utredning kring vår hantering, för att avgöra om det i vår hantering kan föreligga en olovlig delning av personuppgifter som vi inte tidigare känt till. Och om vi eventuellt behöver se över denna annonsering. Denna utredning är ännu inte klar, säger Annelie Söderberg, marknadsförings- och PR-chef på Lloyds.

LÄS ÄVEN: Apoteket delade data med Facebook - avslöjade klamydiatest

Annons

LÄS ÄVEN: Apotea anmäler sig själva - delade också kunders data med Facebook 

Annons