Vill ha kemikalieskatt på e-handel från utlandet – startar utredning

"Bör övervägas om och i vilken utsträckning detta är möjligt".

Sedan kemikalieskatten infördes för ett par år sedan har den kritiserats hårt av en rad e-handlare, samt av branschorganisationer som Svensk Handel och ElektronikBranschen. Skatten, som omfattar en rad produkter inom hemelektronik, har upplevts som orättvis eftersom den bara gäller svenska företag, vilket innebär att de inte konkurrerar på lika villkor med sina branschkollegor i andra EU-länder.

LÄS ÄVEN: E-handlarna rasar mot kemikalieskatten

Annons

Från den svenska regeringens håll har det dock hittills låtit helt annorlunda. Skatten, som är tänkt att göra en insats för miljön, har till och med beskrivits som ett sätt att lyfta svenska företag.

LÄS ÄVEN: Ministern: Kemikalieskatten stärker svensk konkurrenskraft

Nu verkar dock e-handlarnas kritik ha fått uppmärksamhet från högre ort. I sin budgetproposition för 2020 meddelar regeringen att den vill utreda ifall kemikalieskatten också kan tillämpas i fall där det är en e-handlare i utlandet som stått för försäljningen.

I lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik är i dag försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter undantagen beskattning om vissa krav uppfylls. I propositionen Vårändringsbudget för 2019 (prop. 2018/19:99) angavs att det är angeläget att skatt tas ut även vid de aktuella försäljningarna och att det framöver bör övervägas om och i vilken utsträckning detta är möjligt, heter det i budgetpropositionen.

"Har förståelse för de principiella invändningarna"

Tekniskt sett är regeringens förhoppning att det "undantag" som e-handlare i andra länder hittills har haft när det kommer till kemikalieskatten, helt enkelt ska tas bort. Regeringen planerar att komma med ett förslag på hur en sådan förändring ska gå till under det här året.

Undantaget har kritiserats av bl.a. flera branschorganisationer och företag. Det har även inkommit en anmälan från en branschorganisation till Europeiska kommissionen om att undantaget skulle kunna utgöra otillåtet statsstöd. Regeringens bedömning är att undantaget inte utgör otillåtet statsstöd, men har förståelse för de principiella invändningarna mot att utländska handlare i dessa fall beskattas annorlunda än svenska och anser fortfarande att det är angeläget att skatt tas ut även vid de aktuella försäljningarna, skriver regeringen vidare.

ElektronikBranschens vd Klas Elm ställer sig positiv till att regeringen vill utreda en förändring av kemikalieskatten. Helst ser han dock att den avskaffas helt och hållet, och att man istället satsar på ett EU-förbud av vissa kemikalier - något han menar hade gjort en mycket större insats för miljön.

Om regeringen skulle landa i bedömningen att utvidgningen av lagens tillämpningsområde inte går att genomföra så måste kemikalieskatten i sin helhet avskaffas, säger han i en kommentar.

Annons

Ehandel har sökt finansdepartementet för en kommentar om hur breddningen av skatten till andra EU-länder är tänkt att gå till.

Annons