Zara fälls i Sverige för sjukligt smal modell: ”Ingen annan har klagat”

"Bidrar till ett ideal som är skadligt".

Modekedjan Zara har flera gånger förr fått kritik för sitt val av modeller. Nu har företaget anmälts till Reklamombudsmannen, på grund av reklam med modell som ser "sjukligt smal ut".

LÄS ÄVEN: Zara förlorar rättslig tvist – ”globala jättar stjäl design”

Annons

Den anmälda bilden finns inte kvar, men beskrivs följande i rapporten:

I bild visas en kvinna i helfigur. Hon är foto­graf­erad gåendes i en utomhusmiljö. Hon är klädd i en mörk klän­ning med en slits­ som börjar strax ovanför knäet. Klänningen är åtsit­t­­ande och hennes midja, höfter och ben är tydligt markerade genom klänningens skärning.

Modekoncernen Inditex, som bland annat står bakom Zara, svarar att man tar kritiken på största allvar. Bolaget förklarar att man alltid kon­trollerar ifall modellerna som företaget samarbetar med upp­fyl­ler Inditex obligatoriska standarder vad gäller hälsa.

LÄS ÄVEN: Giganten förlorar 1,2 miljarder – satsar 1,7 miljarder på digitalisering

Innan en modell kan anses lämplig för våra kampanjer måste den först genomgå, samt klara av, hälsokontroller som kan styrka att modellen är vid god hälsa. Det är ett obligatoriskt steg som givetvis ock­så gällde för modellen i det berörda ärendet.

Inom hälsokontrollen ska modellerna uppnå en nivå som visar häls­o­samma standarder för kroppsmassa enligt globala parametrar, skriver koncernen till RO.

Vidare skriver företaget att den aktuella reklambilden har spridits globalt och att man inte har mottagit några komment­arer gällande detta från någon annan.

Vi tror att sättet på vilket bilden har tagits kan ha bidragit till hur den uppfattades av anmälaren, säger Inditex och tillägger att man har skickat två andra bilder på modellen, från samma kampanj, som styrker att modellen inte är så smal som det möjligtvis kan uppfattas.

Annons

Reklamombudsmannen inleder med att svara Inditex att det inte hjälper att företaget har skickat in fler bilder från kampanjen, eftersom varje reklamenhet ska prövas för sig.

Vad som visas eller förekommer i andra reklamenheter påverkar därför inte bedömningen av den anmälda reklamen.

Sen tillägger RO att modellens verkliga storlek, utseende eller hälsa - som Inditex vill försvara sig med - inte påverkar bedömningen av reklamen. Det som gäller är vilket intryck mo­dellen ger i framställningen på bilden.

Enligt nämnden ger mo­­del­len som fram­­­ställs i reklamen intryck av att vara mycket smal, ett intryck som förstärks av att klänningen hon bär markerar hennes smala midja, höfter och ben, och vidare den vinkel och pose som hon är foto­graferad i.

Nämn­den finner sammantaget att reklamen ger intryck av att modellen är extremt smal. Avbildandet av ex­tremt smala kroppar i reklam bidrar till ett ideal som är skadligt att sträva efter.

Sammanfattningsvis konstaterar Reklamombudsmannens opinionsnämnd att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Reklamen strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!