Vaimo ska växa på hemmaplan med ny Sverigechef

Magento-leverantören vill få ett tydligare fokus på varje enskild marknad. Ansvarig för Sverige blir e-handelsveteranen Olle Lindberg.

Vaimo har haft en aggressiv expansionstakt den senaste tiden. I början av november 2015 tog man klivet in i Mellanöstern och i våras förvärvades det danska Magento-konsultbolaget Customerwise.

I maj var det dags att öppna ett nytt kontor i Tokyo efter att Vaimo sedan tidigare inlett ett partnerskap med Transcomos, ett av Asiens största e-handelsbolag.

Annons

Vaimo har idag verksamhet i tio länder, och för att få ett ökat fokus på varje enskild marknad genomför bolaget nu en omorganisation. Något som bland annat innebär att Vaimo anställer Olle Lindberg som ny Sverigechef.

Vuxit ur sin tidigare modell

Olle Lindberg har jobbat med e-handel sedan 90-talet, både som entreprenör och genom olika ledande befattningar inom Intellecta-koncernen. Som Sverigechef blir han ansvarig för att driva Vaimos tillväxt på den svenska marknaden med målet att på tre års sikt dubblera den nuvarande omsättningen.

− Vaimo har expanderat snabbt internationellt. Våra projekt har traditionellt hanterats centralt med projektteam bestående av medarbetare från olika länder. Det har varit en mycket framgångsrik modell som vi nu börjar växa ur, säger Olle Lindberg och fortsätter:

– Så för att tillåta en fortsatt expansion och för att stärka vår position på vår hemmamarknad behöver vi skapa en stark svensk organisation - både på affärs- och leveranssidan.

Annons