Hatten av hos e-handlaren – slog 175 miljoner: ”Ett händelserikt år”

Ökar med 65 procent.

De senaste åren har inneburit en raketartad utveckling för det Kalmar-baserade e-handelsföretaget Hatstore. Företaget, som säljer kepsar och andra huvudbonader till en rad marknader runt om i Europa, drog igång 2011 och har sedan dess haft en stark tillväxt.

2020 blev inget undantag. Omsättningen passerade 175 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 106 miljoner 2019. Under samma period ökade dessutom resultatet efter finansiella poster från drygt 8,7 till 12,8 miljoner kronor.

Annons

Under året har bolaget haft en tillväxt på 65 procent samt en rörelsemarginal på 7 procent, konstaterar Hatstore i sin färska årsredovisning för 2020.

Hatstore beskriver 2020 som ett “händelserikt” år, då man hann med att byta lokaler och implementera Autostore-robotar på lagret, för att nämna två exempel. Just automationen pekas ut som en fördel när det kommer till framtida expansion.

LÄS ÄVEN: Tar in 18 robotar för att "slippa byta lokal vartannat år"

Till skillnad från många andra aktörer inom modesegmentet har Hatstore av allt att döma klarat sig fint genom pandemin.

Tillväxten har varit fortsatt stark, delvis på grund av ökad försäljning vid globala nedstängningar till följd av Covid-19.

LÄS ÄVEN: Automatisering bakom Hatstores rekord - VD:n: "En jätteförändring"

Annons