De backade 220 miljoner: ”Lägger en blöt tung filt”

"En ständig kamp för överlevnad".

När Rizzo Groups, tidigare Venue Retail Group, fjärde kvartal redovisades var helårssammanställningen inte presenterad. Nu står det svart på vitt att bolaget, som har bland annat Rizzo och Morris i sin portfölj, tappade 220 miljoner kronor jämför med föregående helår.

LÄS ÄVEN: Mardrömssiffror för modekoncernen: ”Extremt tufft”

Annons

Omsättningen landade på 630 miljoner kronor under det senaste räkenskapsåret, som sträcker sig mellan september 2019 och augusti 2020.

Verksamhetsåret 2019/2020 har varit ett extremt år för oss alla. Pandemin överskuggar det mesta och lägger en blöt tung filt över all handeln och inte minst försäljningen av reseprodukter som är en av våra största kategorier, skriver Lars Fins, vd på Rizzo Group, i ett pressmeddelande.

Den 20 november 2019 försattes bolaget i rekonstruktion vilket har inneburit en räddningsmöjlighet samtidigt som pandemin har förstärkt det utsatta läget. Den 1 juni tillträdde jag som VD. Sommarperioden har präglats av en kamp om att klara likviditeten och parallellt utveckla en ny affärsplan med ett förnyat koncept och tillika ett nytt recept för att kunna skapa en framtidstro bland medarbetare, leverantörer, delägare och inte minst hos vår bank.

Även resultat efter skatt försämrades och sjönk från minus 29 miljoner under räkenskapsåret 18/19, till minus 138 miljoner i fjol.

Året har varit en ständig kamp för överlevnad och tidigare ledning har förtjänstfullt tagit nödvändiga initiativ för att minska omkostnadsmassan i bolaget. Då vi nu summerar året ser vi att med de ytterligare åtgärder som har vidtagits under våren och sommaren – att vi har en rejäl kostnadssänkning inför det nya och
helt avgörande verksamhetsåret för Rizzo Group, fortsätter Lars Fins.

Sänkningen som består av personalminskning och hyressänkningar samt stängningar av butiker – ligger på i storleksordningen 60 miljoner kronor på årsbasis. En sänkning som är avgörande för att bolaget ska kunna finnas kvar på marknaden.

Koncernen har nu implementerat en ny affärsplan, där affärsidén handlar om att "Rizzo Group ska bli en kunddriven livsstilskedja". Bolaget ska bland annat erbjuda styling, service och säkerhet genom ett bredare produktsortiment framåt.

LÄS ÄVEN: Krisande koncernen byter namn och går vidare: ”Ut med det gamla”

Annons

Vi har valt vårt starkaste varumärke Rizzo som namn på pilotbutikerna. Tillsammans med styrelsen och vår nya koncernledning har vi steg för steg tagit oss igenom en rejält utmanande hinderbana och vi kan konstatera att ”ingenting är omöjligt, bara olika svårt!”.

Bolaget måste som alla andra fokusera på ett fåtal saker för att lyckas. Vi har en stark affärsplan och framtidstro som innebär att vi kan se att det finns goda förutsättningar att både rädda bolaget och att bygga det lönsamt!

Lars Fins avslutar med att summera de åtgärder som krävs för att få bolaget på fötter igen, och målet är att bli "lönsam inom två år".

Det krävs en önskad nyemission och ett fortsatt intensivt förändringsarbete där väldigt mycket måste förändras och förnyas från tidigare inriktning.

Kraften från att kämpa sig igenom en kris kan mycket väl vara huvudskälet till varför vi kan lyckas med det vår nya strategi. En strategi som ska göra bolaget lönsamt inom två år.

Annons