Ny miljonförlust för Elon: ”Stor försiktighet på marknaden”

Konsumenterna håller allt hårdare i plånboken.

Elon har släppt sin rapport för årets andra kvartal, och det råder fortsatt tuffa tider för hemelektronikkoncernen.

LÄS ÄVEN: Elon gör rejäl förlust – svag krona tynger

Annons

Nettoomsättningen under perioden landade på strax över 1,1 miljarder kronor, en ökning med 5,7 procent jämfört med i fjol. Tillväxten under kvartalet beror dock till stor del på samgåendet med Electra, som inkluderas i jämförelsesiffrorna. Organiskt backade tillväxten med 13,2 procent.

Andra kvartalet 2023 har, som det första, präglats av en stor försiktighet på marknaden. Samtliga makroekonomiska indikatorer visar på tuffare tider för hushållen och den marknad Elon befinner sig på. Bilden är likvärdig i hela Norden och inom Elons affärssegment, skriver Elons vd, Stefan Lebrot, i en kommentar.

Förbereder sammanslagning

Även rörelseresultatet (EBIT) försämrades under kvartalet och skrivs till –23,9 miljoner kronor. Att jämföra med -22,7 miljoner för samma period i fjol.

Kostnader för omstrukturering och integration, en fortsatt svag svensk krona, hög kampanjaktivitet och försäljning på order tagna innan vårens prisjusteringar påverkar resultatet negativt, kommenterar Stefan lebrot.

Ehandel kunde i förra veckan berätta att Elon och Euronics ingått en avsiktsförklaring avseende sammanslagning av den svenska delen av Euronics med Elons kedjeverksamhet. Sammanslagningen är villkorad av godkännande vid bolagsstämma i Euronics Holding AB den 15 september.

Förberedelser för sammanslagningen har redan inletts. Om bolagsstämman beslutar att genomföra sammanslagningen skulle Elon och Euronicskedjan tillsammans skapa ett ytterst starkt nätverk av fristående fackhandlare med verksamheter vilka kompletterar varandra synnerligen väl både geografiskt och gällande produkterbjudande, kommenterar Stefan Lebrot.

LÄS ÄVEN: Euronics går samman med Elon: “Vi kommer att göra avtryck“

Annons
Annons