Nytt hopp för kedjan – ska klara rekonstruktionen med statligt stöd

"Har i de flesta fall haft bra effekt".

I över ett halvår har väsk- och accessoarkoncernen Venue Retail Group befunnit sig i rekonstruktion på grund av akut likviditetsbrist.

Det har varit många turer i fallet så här långt. Kort sammanfattat ansökte koncernen om rekonstruktion i november 2019 och i februari ansökte man om förlängd rekonstruktion, vilken beviljades och koncernen fick ytterligare tre månader på sig. Tätt inpå sa vd:n och koncernchefen Jonas Ottosson upp sig och den första juni kommer han att lämna företaget.

Annons

I slutet av mars gick Venue Retail Group ut med att coronapandemin hade påverkat bolagets omsättning och resultat när försäljningen sjönk med med mellan 70 och 80 procent. Då skickade företaget in en konkursansökan till Stockholms Tingsrätt. Men redan dagen efter bad styrelsen tingsrätten att avvakta med ett beslut, då man hittade en möjlig finansiering som skulle kunna innebära att man inte längre är på obestånd.

Nästa dag meddelade VRG att man förhandlar med en befintlig aktieägare om villkoren för en finansiering och då skrev Stockholms Tingsrätt av konkursansökan. Koncernen skulle fortsätta med företagsrekonstruktionen till och med den 20 maj 2020.

Och idag kommer Venue Retail Group med nya bud. Koncernen har ännu en gång ansökt om förlängd rekonstruktionsperiod med ytterligare tre månader.

Bolaget har under rekonstruktionens genomförande vidtagit flera omfattande åtgärder för att lösa de ekonomiska problemen i syfte att uppnå lönsamhet, skriver företaget i ett pressmeddelande.

I ansökan förklarar VRG att man bland annat har fört hyresförhandlingar med flertalet fastighetsägare gällande hyressänkningar och rabatter. Bolaget har även sagt upp personal på huvudkontor och i butik samt effektiviserat butiksdriften med minskade antal arbetstimmar och förändrade scheman. Företaget har även flyttat in i mindre och billigare huvudkontor och stängt sex stycken olönsamma butiker. Totalt driver man nu 55 fysiska Accent-butiker i Sverige.

Koncernens e-handelsverksamhet ska bli bolagets räddning. VRG har satsat mycket på sin omnikanal som, enligt ansökan, har gett ett mycket bra resultat. Man har även jobbat med ett förändrat sortimentet i ett antal nya pilotbutiker där man även testar lokal marknadsföring, personalcoachning och butiksuppfräschning.

LÄS ÄVEN: Var nära konkurs men e-handeln rusar – ”blandade känslor”

Det har i de flesta fall haft väldigt bra effekt på försäljningen, varvid de lyckade aktiviteterna nu kommer att rullas ut i flera butiker. Onlineverksamheten förstärks, både genom tillkommande resurser och kompetenser, samt förbättringar och investeringar i sajten och funktionalitet.

Annons

Detta har på kort tid gett en bättre konvertering och tillsammans med de ovan presenterade marknadsåtgärderna så påverkar det försäljningen via online tydligt positivt. Till det arbetar bolaget med att än tydligare koppla ihop fysiska butiker med onlinebutiken. Det ger den fysiska butiken en möjlighet att optimera kunderbjudandet, erbjuda ett bredare sortiment samtidigt som det ger en minskad lagerbindning i butik.

Utöver dessa åtgärder har man även förändrat och effektiviserat arbetssättet i organisationen. Framåt behöver en ny vd rekryteras och man ska välja en ny styrelse.

Förslaget är att de befintliga styrelseledamöterna Tommy Jacobson och Håkan Lundstedt blir ordförande respektive vice ordförande, samt att Jarle Gundersen, Michael Grindborg och Elvira Eriksson ersätter de avgående styrelseledamöterna.

Med den nya styrelsen kommer bolaget få nya kompetenser som väntas ge ytterligare skjuts i den pågående förändringsresan, förklarar VRG i ansökan.

Det koncernen nu ska göra för att klara av rekonstruktionen är alltså att fortsätta med de ovan beskrivna åtgärderna samt att man ser att det statliga stödpaket, i samband med coronaviruset, påverkar den kortsiktiga likviditeten positivt.

Den kortsiktiga likviditeten bedöms säkrad, genom statliga stödpaket i samband med coronavirusets intåg, över en ackordsförhandling och fram till nyemission som är planerad i direkt anslutning till det att ackordet vinner laga kraft.

Venue Retail Group har, tillsammans med rekonstruktören, inlett arbetet med ackordsförhandlingar samtidigt som man jobbar fram en ny affärsplan och förhandlar om nya bankavtal.

Lagervärdering, värdering av övriga tillgångar, kontroll av kvalitet av bolagets räkenskaper pågår. Som avslutning på detta planeras en nyemission, vilket kommunicerats tidigare. Nyemissionen ska säkra bolagets likviditet på lång sikt.

Annons