Odd Molly tappar 45 miljoner: ”Har hänt mycket”

Förbättrade resultatet.

I måndags blev det klart att Odd Molly nu äger fyra nya logistik- och lagerfastigheter. Modekedjan äger sedan tidigare ett annat lager i Kristianstad och breddningen till fastigheter ska vara ett försök till stabila kassaflöden hos det sjunkande företaget. Förvärvet kommer att finansieras via bland annat riktade nyemissioner och lån.

Inom fastighetsverksamheten har mycket hänt under den senaste tiden. Vår ambition är att fortsätta utveckla denna verksamhet och öka vår närvaro som fastighetsaktör, skriver Jennie Högstedt Björk, vd på Odd Molly, i ett pressmeddelande.

Annons

LÄS ÄVEN: Från mode till fastigheter – de köper fyra lager för 28 miljoner

Nu presenteras bolagets siffror för det andra kvartalet och därmed även halvåret 2020. Under årets andra kvartal sjönk omsättningen med hela 40 procent till totalt 37,7 miljoner kronor. Men företaget lyckades förbättra rörelseresultatet, trots att det fortfarande ligger på röda siffror, från minus 17,9 miljoner kronor under samma period i fjol till minus 9,3 miljoner i år.

Under det andra kvartalet har Odd Mollys modeverksamhet påverkats väsentligt av pandemins effekter. Försäljningsutvecklingen påverkades negativt av betydande besökstapp i våra kvarvarande fysiska butiker samt vissa förskjutningar i leveranser till återförsäljare då några av våra leverantörer verkar i marknader som tidvis varit helt nedstängda. Dessutom valde vi i år att starta rean under sommaren senare och med lägre rabatter vilket dämpade försäljningen i den egna webbshopen i juni men hade en positiv effekt på bruttovinstmarginalen, skriver Jennie Högstedt Björk i rapporten.

I april ansökte och beviljades bolaget stöd inom ramen för statliga stödpaket till följd av pandemin vilket påverkat kvartalets kassaflöde och resultat positivt. I kvartalet uppgick kostnadsbesparingarna till cirka 14 miljoner kronor. Totalt har åtgärdsprogrammet hittills genererat besparingar om cirka 72 miljoner under 2019 och 2020.

LÄS ÄVEN: Odd Molly backar igen: ”Strategin är att öka digitalt”

Under årets första sex månader sjönk försäljningen med 30 procent och landade på 104,8 miljoner kronor, och resultatet förbättrades även här från -35,5 miljoner kronor under förra årets första halvår till -15,2 miljoner i år.

Vi fortsätter att utveckla och effektivisera modeverksamheten för att förbättra lönsamhet och försäljningsutveckling. Samtidigt pågår ett strategiskt arbete för att utveckla koncernen med ökat fastighetsfokus som även bidrar till stärkta finansiella förutsättningar, avslutar Jennie Högstedt Björk.

Annons
Annons