Odd Molly tillbaka i vinnarspåret – bygger ny organisation

"Driver nu två separata verksamheter".

Odd Mollys omsättning fortsatte att sjunka under det fjärde kvartalet i fjol. Intäkterna minskade med 16 procent och landade på drygt 37 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Därför köper Odd Molly fastigheter: ”Inga avsikter att lämna”

Annons

Under föregående år satsade företaget på ett helt nytt affärsområde genom att förvärva totalt 13 lager- och logistikfastigheter. Av den totala omsättningen stod modeverksamheten stod för 28 miljoner kronor under kvartalet, och fastighetsverksamheten för nio miljoner.

2020 har varit ett väldigt speciellt år, men med speciella förutsättningar kommer också unika möjligheter. Vi insåg i våras att vår modeverksamhet på olika sätt skulle komma att påverkas av pandemin och vidtog snabbt åtgärder för att dämpa de negativa effekterna och ta vara på möjligheterna, skriver Jennie Högstedt Björk, vd för Odd Molly, i ett pressmeddelande.

Vi har i rasande fart byggt upp ett helt nytt affärsområde genom att förvärva lager- och logistikfastigheter under året. Värdet av vårt nuvarande bestånd uppgår till knappt en miljard kronor, och vi har nya förvärv på gång.

LÄS ÄVEN: Odd Molly backar igen: ”Strategin är att öka digitalt”

Resultatet efter skatt förbättrades under perioden och vände från förlust till vinst. Det gick från minus 28,5 miljoner till plus 13 miljoner.

"Markant förbättrad kundupplevelse"

Sett till helåret 2020 minskade omsättningen en fjärdedel, jämfört med 2019, och landade på 201 miljoner kronor.

Försäljningen från de digitala kanalerna för 67 procent av den totala omsättningen.

Mode minskade med 32 procent och stod för 183,5 miljoner kronor, och fastighetsverksamheten omsatte totalt 17,6 miljoner.

Annons

Om jag skulle sammanfatta modeverksamheten under året med ett ord skulle det bli förflyttning. I pandemins spår har den redan pågående omställningen till digitala kanaler accelererat. Konkret innebär det att vi fortsatt stänga butiker och vid slutet av året fanns fyra butiker kvar, och i februari stängdes ytterligare en butik.

Vi har därmed under de senaste två åren stängt 15 butiker och satsat på nya försäljningskanaler såsom live-shopping och social commerce, samt under kvartalet lanserat en ny webbshop för Odd Molly för en markant förbättrad kundupplevelse.

Det totala resultatet efter skatt, för 2020, gick från cirka -76 miljoner under 2019 till +2 miljoner i fjol.

Det känns extra roligt att kunna meddela att koncernen som helhet, trots årets utmaningar, vänder till vinst. Vi driver nu två separata verksamheter inom ramen för koncernen, och går vidare med utvärderingen hur vi på ett optimalt sätt delar upp de båda verksamhetsbenen operationellt och legalt framöver, säger Jennie Högstedt Björk.

Som ett första steg kommer modeverksamheten under det första kvartalet att flyttats till dotterbolaget Odd Molly Sverige AB och fastighetsverksamheten fortsätter att drivas i respektive dotterbolag.

Fokus på lager och logistik

Under året har Odd Molly genomfört en omorganisation för att "öka den digitala kompetensen" i bolaget, främst inom försäljning och marknadsföring.

Våra satsningar har gett effekt och i det fjärde kvartalet såg vi en fin utveckling av den digitala försäljningen, trots att vi gick in i mellandagsrean med betydligt mindre lager och lägre rabatter än föregående år, säger Jennie Högstedt Björk.

Företaget har även börjat bygga en separat organisation för fastighetsverksamheten. Den ska bestå av "stark kompetens och erfarenhet från fastighetsbranschen".

I takt med att omfattningen av fastighetsverksamheten vuxit har vi börjat bygga upp en organisation, för att förvalta verksamheten och driva vår ambition att bli en viktig aktör på lager- och logistikmarknaden.

Framåt är planen att växa genom förvärv, och utveckling av befintliga fastigheter. För modeverksamheten kommer e-handeln vara huvudfokus.

Målet är att bygga ett starkt fastighetsbolag med fokus på lager och logistik. Inom modeverksamheten går vägen till lönsamhet via starka varumärken, digital försäljning och minskad komplexitet, allt med ett hållbarhetsfokus.

Under slutet av året genomfördes en kraftigt övertecknad företrädesemission vilket gör att vi går in i 2021 med ytterligare stärkta finansiella förutsättningarna att verkställa strategin, avslutar Jennie Högstedt Björk.

Annons