Venue Retail Group gör storförlust : ”Ett tufft kvartal”

"Ska hitta tillbaka till en lönsam drift".

I slutet av maj presenterade Venue Retail Group sin nya vd Lars Fins som fick i uppdrag att ställa bolaget, som i ett halvår befunnit sig i rekonstruktion, på fötter igen.

Jag har presenterat mina tankar och idéer för hur vi ska få fart på bolaget i stort, sa Lars Fins i en tidigare intervju med Ehandel.

Annons

LÄS ÄVEN: Venue Retail Groups nya VD: ”Ska förändra det mer dramatiskt”

Nu presenteras företagets siffror för det tredje kvartalet. Venue Retail Group, med bland annat varumärkena Accent, Rizzo och Morris, har ett brutet räkenskapsår och Q3-perioden sträcker sig därför från mars till maj.

Under kvartalet sjönk omsättningen med 60 procent och landade på 64,8 miljoner kronor. Resultat efter skatt dök ännu längre ner från minus 23,6 miljoner kronor i fjol, till minus 58,4 miljoner i år.

Jag började som vd den första juni och jag ser stora möjligheter till en framtida lönsam verksamhet. Vi har därför omgående inlett arbetet med en kraftigt förstärkt förändringsplan och med en ny affärsplan, skriver Lars Fins i rapporten.

Kvartalet som gått har dock fortsatt att präglas av den pågående coronapandemin. Det påverkar försäljningen, såväl som marginalen negativt. För att motverka det har vi vidtagit en mängd åtgärder för att parera för de negativa effekterna från den kraftigt minskade efterfrågan.

Företaget ska ha stängt Morrisbutikerna i Norge i ungefär en månad samt effektiviserat scheman och minskat öppettider.

Trots åtgärderna har försäljningen i jämförbara butiker minskat med 44 procent. Online var däremot den enda kanalen där omsättningen ökade under perioden. Där steg försäljningen med hela 32 procent.

Det har varit ett tufft kvartal, såväl för samhället som för VRG. Vi fortsätter att se över kostnaderna i spåren av coronapandemin. Men vi blickar också framåt och arbetet med en ny affärsplan är redan igång.

Annons

Jag som ny vd ser stora möjligheter och tror att VRG, med våra starka varumärken, med butiker i bra lägen och med en kraftigt växande onlineverksamhet har goda möjligheter till att återigen hitta tillbaka till en stark och lönsam drift, med den senaste tidens kostnadsminskningar så är förutsättningarna goda.

Under det halvåret då bolaget befunnit sig i rekonstruktion har Venue Retail Group en gång ansökt om konkurs, något som man snabbt drog tillbaka.

LÄS ÄVEN: Plötsliga vändningen – modekoncernen slipper konkurs?

Anledningen till att konkursansökan drogs tillbaka var att Peter Hunt gick in med löfte om att finansiera verksamheten på kort och lång sikt, samt att banken ställde sig positiva till fortsatt drift. Den kortsiktiga finansieringen hanterades genom statliga stödprogram samt lägre kostnader. Nu förbereder man sig för en nyemission.

Vi har inlett det förberedande arbetet med ackordsförhandlingar och kommer inom en snar framtid börja förhandlingarna med borgenärerna. Inledningsvis lades mycket tid och energi åt till att säkra drift och varuförsörjning samt planera för ytterligare åtgärder, skriver Lars Fins.

Annons