Volymerna rasar – Postnord vänder till förlust

"Har präglats av extraordinära utmaningar".

Postnords paketvolymer fortsätter att peka neråt. Precis som föregående tre månader så minskade volymerna med fyra procent även under det fjärde kvartalet 2022, det står klart när bolaget idag släppte sin senaste kvartalsrapport.

Samtidigt kan man läsa att logistikjätten gått 20 miljoner kronor back under samma period, att jämföra med en vinst på 762 miljoner, under samma period förra året.

Annons

Det minskade resultatet är främst hänförligt till vår svenska verksamhet. Dessutom har det höga kostnadsläget bestått, även om vi till stor del lyckats kompensera för de högre transportkostnaderna genom drivmedelstillägg och prishöjningar, säger Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.

Postnords nettoomsättning landade på 10,9 miljarder kronor under det fjärde kvartal, en minskning med två procent i fast valuta för jämförbara enheter.

Vår verksamhet är cyklisk och följer i stora drag konjunkturutvecklingen. 2022 har präglats av extraordinära utmaningar. Ekonomisk osäkerhet till följd av kriget i Ukraina och hög inflation har lett till högre räntor och därmed minskad köpkraft hos konsumenterna, konstaterar Annemarie Gardshol.

Fortsätter fossilfria satsningar

Under det fjärde kvartalet fattade bolaget beslut om flertalet investeringar i fordon med förnybara drivmedel. I Sverige och Norge kommer man att investera i ytterligare 382 elfordon av olika storlek från utdelningsbilar till lastbilar, samt 75 biogasdrivna lastbilar.

Det är självklart för oss att ta ledningen i logistik- och transportsektorns klimatomställning. Vi har höga klimatambitioner och ett mål om att vara fossilfria 2030, säger Annemarie Gardshol.

Samtidigt fortsätter bolaget utbyggnaden av sitt paketboxnätverk. I slutet av förra året hade Postnord drygt 9 000 paketboxar i egen regi i drift runt om i Norden.

Det är strategiskt viktigt att kunna erbjuda konsumenterna detta högt uppskattade utlämningsalternativ och vi planerar för att expandera vårt nätverk ytterligare, säger Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!