Bluffreorna ska lagstiftas bort – här är e-handlarnas dom: ”Positivt”

"Tydligt att alla aktörer inte följer lagen".

Falska reor är på tapeten titt som tätt. Inte minst under exempelvis Black Friday och julhandeln. Det är vanligt att priser höjs efter sommaren, för att sedan sänkas till sommarnivåerna igen, under exempelvis en Black Friday-kampanj.

I fjol var en fjärdedel av reorna riggade på så sätt, under Black Friday, enligt Pricerunner-statistik. Och andelen bluffreor var lika stor 2020. Relativt många av de som mixtrar med sina reor är dessutom e-handlare, enligt prisjämförelse-sajten.

Annons

Tuffare krav

Men nu ska det bli ordning på handlarnas torp. Nu ryter regeringen i från, vilket Ehandel rapporterat tidigare på måndagen. Regeringen lägger ett nytt lagförslag, för bot och bättring. Det handlar bland annat om att en handlare, vid rea-kampanjer, även måste redovisa det lägsta priset – som handlaren har använt de senaste 30 dagarna. Detta för att öka transparensen. Förslaget innehåller också riktlinjer kring kundrecensioner:

Förslagen innebär att det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte. Vidare ställs krav på information om vilka kriterier som främst bestämmer rankningen av digitalt presenterade produkter och om, och i sådana fall på vilket sätt, det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från konsumenter. Förslagen innebär också att om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska uppgift om det tidigare priset anges, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Utbrett reafusk bland e-handlare – regeringen kräver hårdare tag

Regeringen föreslår även att domstolar och tillsynsmyndigheter ska kunna ta till olika avgifter och sanktioner som straff vid överträdelser.

Lagrådsremissen innehåller också förslag om att möjligheterna att påföra marknadsstörningsavgift ska utvidgas och att det ska införas en möjlighet att påföra en näringsidkare en sanktionsavgift vid överträdelser av avtalsvillkorslagen. Syftet är att skydda konsumenter mot allvarliga överträdelser av de konsu­mentskyddande reglerna, skriver regeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

"Ska vara tydligt"

Vad tycker då e-handlare om detta tilltag? Ehandel har sökt en lång rad e-handlare – och hittills fått svar från Lyko och börsnoterade Haypp Group som driver Snusbolaget.se.

LÄS ÄVEN: Black Week: Fler bluffreor i år – ”kämpar om uppmärksamhet”

Annons

Lykos vd Rickard Lyko applåderar spontant förslaget. Han beskriver det som positivt, då det ökar tydligheten och trovärdigheten i handeln.

LÄS ÄVEN: Black Week-reorna granskas – ”Osund konkurrens”

Det ska och behöver vara tydligt för konsumenten, så att kunden kan känna sig trygg. Vi har byggt en prisdatabas med våra historiska priser och idag är det ett regelverk som avgör vilka produkter som ska inkluderas i våra kampanjer, säger Rickard Lyko till Ehandel.

Men är detta ändå uttryck för överförmynderi från statligt håll?

Nej, det är positivt för konsumenterna och medför att det blir konkurrens på lika villkor för alla näringsidkare.

2020 riktade Konsumentverket kritik mot en handfull e-handelsföretag efter att de hade blivit påkomna med missvisande prissänkningar. Ett av företagen som hamnade i blåsväder var just Lyko, som då förklarade att missen berodde på ett misstag.

LÄS ÄVEN: Efter kritiken: Rek. pris, ord. pris och tidigare pris – Lyko reder ut

Sedan dess har Lyko, som sagt, utvecklat en databas som ska kartlägga vilket pris en viss produkt har haft bakåt i tiden. Om produkten i något skede haft ett nedsatt pris under de senaste fyra veckorna – ska det beaktas när en ny kampanj för samma produkt sjösätts. Under fjolårets Black Friday innebar det till exempel att den röda 25%-flaggan man använde sig – inte skulle förekomma på produkter som hade realiserats, under den senaste månaden

Vi granskades 2020 av Konsumentverket och insåg att vi kunde förbättra våra processer. Samtidigt var kanske den största insikten av granskningen att Black Friday är likställt med rea, enligt Konsumentverket, säger Rickard Lyko och fortsätter:

Det påverkade hela årets kampanjplanering för oss. Dels eftersom man max får ha fyra rea-tillfällen per år. Men framför allt eftersom marknadsföringslagen kräver att ett pris ska ha tillämpats under en sammanhängande period på minst fyra veckor, i direkt anslutning till den marknadsförda rea-perioden. Därför blev vår lösning att slå ihop Singles Day och Black Week, allt för att det ska vara tydligt för våra kunder.

Vad bör man, rent allmänt, göra åt problemen med rea-fusk, tycker du? 

Det är tydligt att alla aktörer inte följer lagen idag och vi uppmuntrar fler granskningar av branschen. Att regeringen föreslår verktyg så att oseriösa aktörer kan få konsekvenser tycker jag är positivt, det kommer påskynda utvecklingen på detta område.

LÄS ÄVEN: Efter börsyran: Så ser noterade e-handlare på sin börsresa: ”Tar fokus”

Markus Lindblad – Head of External Affairs på Haypp Group som driver Snusbolaget.se – säger att bolaget "alltid står på konsumenternas sida". Det är också viktigt med transparens, tillägger han.

Det är uppenbart att det finns ett behov hos konsumenterna av tydlig information. Det är dock viktigt att regelverket är konkurrens-neutralt och gäller lika för alla handlare, oavsett om försäljningen sker digitalt eller i fysisk miljö. Detta gäller inte bara regelverkets utformning, utan även den praktiska tillsynen över lagstiftningen.

"Måste klargöras"

Han hävdar att Haypp har sett tidigare exempel på att Konsumentverket har "omtolkat teknikneutral lagstiftning till e-handelns nackdel". Och att detta skett i strid med vad lagstiftaren har avsett.

Vi har själva varit föremål för tillsyn där Konsumentverket har gjort en strängare tolkning av lagen för att vi verkar inom e-handel och där vi tvingats lägga ned mycket tid och stora kostnader på att försvara oss, trots att vi haft lagstiftningen  på vår sida. säger Markus Lindblad och fortsätter:

Vi hade därför önskat att det klargörs att tolkning och tillsyn över lagstiftningen ska ske konkurrensneutralt och att fokus inte ska vara på att jaga e-handeln.

LÄS ÄVEN: Konsumentverket: ”Vi har inlett ett tillsynsärende mot Snusbolaget”

Ehandel har sökt regeringen för en kommentar kring lagförslaget och kring vad det innebär mer konkret i detalj.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!