CDON vände tung förlust och visar svarta siffror

E-handelskoncernen CDON Group redovisar ett resultat efter skatt på 15,8 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2013. Det kan jämföras med en förlust på 90,1 miljoner kronor motsvarande period 2012. Sett till helåret är siffrorna dock inte lika positiva.

CDON Group offentliggjorde idag resultatet för det fjärde kvartalet och under perioden uppgick omsättningen till 1,471 miljarder kronor. Det är något lägre än 2012 då omsättningen uppgick till 1,573 miljarder kronor.

Samtidigt kan man visa upp en vinst efter skatt på 15,8 miljoner kronor för perioden, att jämföra med de 90,4 miljoner kronor man gick back under fjärde kvartalet 2012.

Annons
Annons

– CDON Group redovisar i det fjärde kvartalet ett positivt rörelseresultat i samtliga fyra segment. Tre av fyra segment visar tillväxt och i synnerhet segmentet Sport & Hälsa fortsätter att, med stabila marginaler, hålla en hög tillväxttakt om 36 procent i kvartalet, säger Paul Fischbein, VD och koncernchef.

Röda siffror för 2013

Sett till helåret är siffrorna inte lika upplyftande. Under 2013 uppgick omssättningen till 4,417 miljarder kronor, en marginell ökning med 1,3 procent jämfört med föregående år. Resultatet efter skatt landar på -67,3 miljoner kronor, att jämföra med -151,7 miljoner kronor 2012.

Koncernen kommer under 2014 öka investeringarna för att driva tillväxt, främst inom segmenten Mode och Sport & Hälsa. Initiativen, som är i linje med koncernens långsiktiga strategi, har redan påbörjats genom den nyligen annonserade geografiska expansionen av Nelly.com.

– Transformationen av CDON.com fortsätter enligt plan och i det fjärde kvartalet lanserades CDON.com Marketplace. Därmed tog vi ett strategiskt viktigt steg i utvecklingen att omvandla CDON.com till att bli ett ledande e-handelsvaruhus, säger Paul Fischbein.

Källa: Press

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!