Näthandeln måste hitta en fungerande affärsmodell

Att näthandeln expanderar är otvistligt. Men med försvinnande få undantag så är det nästan genomgående röda siffror bland landets näthandlare. Det skriver detaljhandelskonsulten Magnus Berthling i ett pressmeddelande där han slår larm om den dåliga lönsamheten i näthandeln.

Tillväxten för näthandeln i världen och Sverige pekar stadigt uppåt. Under 2012 beräknas den svenska näthandeln uppgå till runt 35-40 miljarder kronor. Det innebär att uppemot 6 procent av den totala handeln gick via nätet förra året.

Exkluderar man dagligvaror, där näthandeln ännu är blygsam, så rör det sig om nästan 9 procent. Något som gör att nätet inte längre kan ignoreras, och definitivt är en etablerad del av svensk detaljhandel.

Annons
Annons

Men enligt detaljhandelskonsulten Magnus Berthling så visar e-handelsföretagens bokslut att någonting har gått snett i näthandelns affärsmodell. I ett pressmeddelande slår han larm om den dåliga lönsamheten i näthandeln.

Magnus Berthling– Något drastiskt måste hända. Med försvinnande få undantag så hittar man nästan genomgående röda siffror, ibland till och med nästan groteskt stora förluster, skriver Magnus Berthling i ett nyhetsbrev.

Lägre kostnader en myt

Grundproblemet enligt Berthling är att näthandeln konkurrerar med låga priser, något som det inte alltid finns marginaler för.

– Låga utpriser förutsätter låga inpriser. Här finner vi ofta näthandelns ena akilleshäl. Med få undantag är dagens näthandlare helt enkelt för små för att få till vettiga inköpspriser. För även om inköpspriserna från stora märkesleverantörerna har pressats på senare år och kanske bara skiljer sig med några få procent kan detta vara helt avgörande för lönsamheten

Samtidigt är det påstådda kostnadsövertaget delvis en myt eftersom nätet har kostnader som butikshandeln saknar.

– En attraktiv näthandelssajt behöver uppdateras regelbundet, ny teknik och krav på ny funktionalitet kräver ofta plattformsbyten varje eller vartannat år. Andra stora kostnader för e-handlare är höga marknadsförings-kostnader och kundservice, skriver Magnus Berthling.

Storkalighet och samarbeten

Enlig Berthling har något gått snett i näthandelns affärsmodell. Frågan är om den kan rättas till, och hur den framtida strukturen bland näthandlarna kommer att gestalta sig.

Annons
Annons

– Näthandeln måste se över både sin kostnadsstruktur och sin grundläggande affärsmodell om den någonsin ska bli lönsam. Ett sätt är att konkurrera med låga priser är unika varor. Det vill säga produkter med ensamrätt och, eller egna märkesvaror.

En annan lösning är storskalighet och samarbeten tror Magnus Berthling. Den fysiska butikshandeln hade i begynnelsen precis samma problem med för små volymer som näthandeln har idag.

– Nästa steg för näthandeln måste bli att drivas i kedjeform, att man uppträder under många olika varumärken men delar på bakomliggande varuförsörjning, teknikplattform och kundservicefunktioner.

Han påpekar dock att den renodlade näthandeln tveklöst kommer att fortsätta expandera. Samtidigt kommer näthandeln och den fysiska butikshandeln sakta växa ihop med ganska luddiga gränsdragningar.

– Näthandeln måste genomgå en strukturomvandling. I längden kan ingen industri överleva om den inte är lönsam, skriver Magnus Berthling.

 

Källa: Press, Market

Relaterade nyheter:
E-handel är svårt och olönsamt

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!