Rea på ”allt” gällde inte mysplagg – nu fälls KappAhl

Men sms-reklamen med samma budskap friades av RO.

När KappAhl skulle passa på att ge sina kunder ett extra erbjudande i julas, annonserade de i e-handeln att kunderna kunde köpa tre plagg men bara behövde betala för två. Detta skulle enligt annonsen gälla på "alla varor". Strax därefter följde dock en text om vilka produkter som inte omfattades av erbjudandet.

Liten, kursiv stil fällde reklam

Falsk marknadsföring, menade en privatperson och anmälde saken till Reklamombudsmannen. Nu har saken avgjorts och Reklamombudsmannens opinionsnämnd, Ron, beslutar att fälla KappAhl för just vilseledande marknadsföring.

Annons
Annons

- Opinionsnämnden finner att påståendet, som i stor stil lyder "Christmas Shopping Days, Alla varor 3 för 2", ger intryck av att erbjudandet om att köpa tre varor för priset av två gäller på samtliga varor. Texten "Gäller ej sov- och myskläder till dam och herr" - som står i mycket liten, kursiv stil under detta - neutraliserar inte intrycket som påståendet ger, skriver Ron i beslutet. 

Men historien slutar inte där. KappAhl har nämligen skickat ut en snarlik reklam via sms - som frias. Kritiken mot sms-reklamen var densamma som mot den som publicerades i e-handeln, men skillnaden tycks vara att sms-reklamen enligt Ron är utformad så att det tydligare framgår att vissa produkter inte ingår i erbjudandet.

"Kan inte missförstås"

KappAhl har bland annat försvarat sig med att den begränsning som finns i erbjudandet endast gäller "en mycket liten del" av alla varor som företaget säljer. De menar också att all nödvändig information i båda fallen framgår av erbjudandet, samt att många liknande erbjudanden i branschen utformas på samma sätt.

- Dessa typer av erbjudanden med justerande/förtydligande tillägg förekommer frekvent, och konsumenter i gemen som läser erbjudanden utform­ade på det sättet annonsören har utformat sitt erbjudande förstår dem. De är tydliga och kan inte missförstås, sammanfattar Ron KappAhls ståndpunkt. 

KappAhl menar därmed att anmälarens åsikt om reklamerna inte är representativa för befolkningen i stort. Den argumentationen gick alltså hem hos Ron i fallet med sms-reklamen, som friades, men inte när det gällde e-handelsreklamen, som fälldes av stiftelsen för vilseledande marknadsföring.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!