I dag: EU-ministrarna träffas för toppmöte om e-handeln

Ny lag för marknadsplatser.

De senaste åren har EU ansträngt sig för att förändra villkoren för unionens e-handlare. Bland annat ska det bli lättare att betala in moms när man säljer till andra EU-länder, men i gengäld kommer det också krav om att man inte får porta kunder från andra EU-länder från att handla i ens webbshop.

"Får bättre effekt i praktiken"

Så för svenska e-handlare väntar både en del positivt och en del negativt, vilket även e-handelsorganisationen EMOTA har varit inne på.

Annons
Annons

LÄS ÄVEN: Varning: Problem att vänta med EU:s nya e-handelslag

I dag ska Konkurrenskraftsrådet, där Sverige representeras av EU- och handelsminister Ann Linde, mötas i Bryssel för att på nytt diskutera den fria rörligheten av varor i unionen. På agendan står också förbättrade konkurrensvillkor mellan handelsföretagen och de digitala marknadsplatserna, som Amazon och Alibaba.

Ömsesidigt erkännande av varor är en grundbult i samarbetet på den inre marknaden. Med beslutet idag förbättrar vi rutinerna för hur ömsesidigt erkännande fungerar, så att principen får bättre effekt i praktiken, säger Ann Linde i ett pressmeddelande.

Vill inte sätta hinder för affärsmodeller

Vad gäller marknadsplatserna så ska de samlade ministrarna ta ställning till ett nytt lagförslag på området. Tanken är bland annat att transparensen mellan plattformarna och deras företagskunder ska öka.

- Plattformarna är våra nya digitala marknadsplatser. För näringslivet är det av yttersta vikt att marknadsplatserna har rättvisa villkor, så att företag kan använda sig av dem för att nå konsumenter. Samtidigt måste vi se till att inte hämma plattformarnas snabba utveckling med onödiga och betungande regler. Vi bör inte sätta hinder i vägen för innovativa affärsmodeller på det digitala området. Det gäller att hitta en bra balans här, säger Ann Linde.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!