Lykos e-handel ökar med 47 procent – hårvård en succé

Lanseringen i Finland har fått positiv respons.

Lykos e-handel ökade med nära 50 procent under andra kvartalet i år.

- Det är segmentet Online som driver vår starka tillväxt med en ökning på 47 procent under kvartalet och såväl ordervärde som antal besökare ökade. Vi gjorde också som tidigare aviserats en smyglansering online i Finland med positiv initial respons, kommenterar företaget i delårsrapporten som släpptes nu på morgonen.

Annons
Annons

LÄS ÄVEN: Lyko får finsk e-handel och nytt automatlager i Sverige

Total försäljningstillväxt på 21 procent

Under samma period kom den totala försäljningstillväxten upp i drygt 21 procent och ännu bättre gick det om man ser till det första halvåret 2018. Då landade försäljningstillväxten nämligen på dryga 23 procent, vilket kan jämföras med det första halvåret under 2017 då företaget ökade med 14,5 procent.

Samtidigt visar periodens resultat fortfarande på minussiffror, men har trots det förbättrats sedan första halvåret 2017. Under årets första halvår slutade periodens resultat på -10,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med -14,7 miljoner under samma period förra året. 

"Hårvård vår starkaste kategori"

Förutom att merparten av tillväxten sker i e-handeln och att en del av denna tillskrivs “en tämligen omfattande sortimentsförnyelse inom segmentet retail” nämns även att hårvård är populärt hos kunderna.

- Den goda tillväxten förklaras av en stark efterfrågan inom hårvård. Även övriga kategorier har en bra ökning men professionell hårvård är fortsatt vår starkaste kategori och positionsdrivare. 

Företaget nämner också en satsning på omnikanalstrategin som genomförts under Q2, som en av orsakerna till den goda tillväxten. Dock menar Lyko att det varma vädret under sommaren närmast hämmade den totala försäljningstillväxten, som man alltså menar kunde ha blivit ännu bättre. 

EBITDA sjönk som en sten

Däremot slutar EBITDA för det första halvåret på en rejäl tillbakagång och uppnådde endast 600 000 kronor, jämfört med 18,6 miljoner under samma period i fjol. Detta förklaras dock med en kraftig satsning på marknadsföring, som förstås har kostat pengar.

- Det är en investering som redan resulterat i en ökad andel direkttrafik, vilket i förlängningen innebär en potentiellt ökad lönsamhet. Utan denna varumärkessatsning hade vårt EBITDA-resultat under första halvåret varit i nivå med samma period föregående år. Vi kommer nu att utvärdera de initialt positiva effekterna av satsningen och under andra halvåret kommer marknadsföringskostnaderna bli betydligt lägre, sammanfattar Lyko i rapporten.

Annons
Annons

Och med riktning mot framtiden, så tror Lyko att framför allt e-handeln kommer att fortsätta att växa.

- Inom Online är tillväxtmöjligheterna mycket goda med ett breddat sortiment, en stor och återkommande kundbas samt bra tillflöde av nya kunder. Under kvartalet vann vi pris som årets e-handel på Retail Awards, vilket kan ses som ett kvitto på att vi erbjuder en bra kundupplevelse och har en gynnsam position inför framtiden. Vi ser därmed fram emot en spännande fortsättning på 2018, avslutar företaget.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!