Nära en tredjedel av Sportamores försäljning sker utanför Sverige

Sportamore visar upp en försäljningstillväxt på 28 procent under det första kvartalet 2015, starkast är tillväxttakten i segmentet övriga Norden som nu representerar 31 procent av omsättningen.

Under förra årets fjärde kvartal ökade Sportamores försäljning med 33 procent jämfört med samma period föregående år. Siffror som har hållit i sig under 2015, och när det gäller årets första tre månader landar försäljningstillväxten på 28 procent jämfört med första kvartalet 2014, som även det levererade riktigt starka siffror.

– Under årets första kvartal har vi lyckats behålla de stora besökstalen från julhandeln och vi går ur också denna period med över tre miljoner besök på månadsbasis. Detta i en period där våren jämfört med föregående år har låtit vänta på sig och därigenom inte bidragit med den gynnsamma vädereffekt som speglas i jämförelsetalen, säger Sportamores vd, Johan Ryding.

Annons
Annons

Nettoomsättningen uppgick till 103,7 miljoner kronor under perioden och tillväxttakten är starkast i segmentet övriga Norden som nu representerar 31 procent av nettoomsättningen. Samtidigt redovisar bolaget en rörelseförlust på -16,6 miljoner kronor, att jämföra med förra årets -1,4 miljoner.

April levererar

Målsättning under 2015 är att fortsätta leverera försäljningstillväxt och ökande marknadsandelar på samtliga marknader och under april månad, det vill säga utanför rapporteringsperioden, omsatte Sportamore 45 miljoner kronor.

Något som motsvarar en tillväxt om 50 procent jämfört med samma period föregående år.

– Detta är ett tydligt tecken på att de omfattande marknadsföringsinsatserna nu börjar ge avtryck enligt plan. Att denna information nu lämnas sammanhänger med nya rutiner för att öka bolagets transparens till aktiemarknaden, säger Johan Ryding.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!