ARN-beslut: Blocketsäljare får ersätta missnöjd kund

ARN har i ett vägledande beslut kommit fram till att ett företag på Blocket ska betala ut ersättning sedan ett husvagnsköp inte gått som planerat.

En säljare som missleder potentiella köpare genom att lägga ut missvisande bilder i sin annonsering kan bli ersättningsskyldig. Det står klart sedan ett företag som skulle sälja en husvagn på Blocket fått betala ersättning till ett par som rest lång väg för att titta på husvagnen bara för att konstatera att den inte överensstämde med vad som visats på bilderna.

I vad som ska vara ett vägledande beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) slås det fast att husvagnssäljaren ska ersätta paret för hotell och för bilresan på 85 mil med totalt 3 755 kronor.

Annons
Annons

Bakgrunden till beslutet är att parterna via e-post kommit överens om att genomföra affären förutsatt att husvagnen var i så gott skick som annonsbilderna utlovade. Säljaren ska ha skrivit till paret att vagnen inte hade några skador.

Information om vagnen undanhölls

När paret väl hade kört den långa sträckan för att köpa husvagnen, som ska ha varit “relativt ny”, för totalt 188 000 kronor visade det sig dock att den bland annat hade bucklor och en fuktskada.

- Eftersom de hade ett köpeavtal har de rätt till skadestånd för den ekonomiska förlust de lidit på grund av att information om husvagnen har undanhållits, konstaterar ARN i sitt beslut.

Att det bara fanns ett avtal via e-post och inte ett undertecknat officiellt köpekontrakt, spelar enligt ARN ingen roll eftersom e-postkorrespondensen mellan parterna visar vad som har bestämts.

- Då hävningen av avtalet beror på att företaget inte uppfyllt sina åtaganden har makarna H rätt till ersättning för den ekonomiska skada som uppkommit genom avtalsbrottet. Yrkad ersättning har inte ifrågasatts av företaget, varför deras begäran ska bifallas, skriver myndigheten.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!