E-handelns framfart bidrar till sällanköpshandelns nedgång

Ny prognos förutspår drastisk förändring.

För lite mer än ett år sedan rapporterade E-barometern, att under det andra kvartalet av 2017 hade e-handelns tillväxt nått en brytpunkt. Det som kallas för sällanköpshandeln, vilket är alla typer av varor exklusive livsmedel, växte från och med den perioden, endast på nätet. Detta gav alltså ingen tillväxt i de fysiska butikerna. Rapporten visade samtidigt att e-handelstillväxten landade på 15 procent, under samma kvartal.

LÄS ÄVEN: E-barometern: "Det sker ingen tillväxt i de fysiska butikerna"

Annons
Annons

Idag meddelar Industrifakta att e-handelns framfart har bidragit till att prognosen för ny- och tillbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, där detaljhandeln ingår, kommer att minska under perioden 2018-2020 med drygt 20 procent.

Kortare lokalkontrakt och fler omflyttningar

Sedan mitten på 2017 har alltså sällanköpshandeln lidit i takt med e-handelns stegring. Enligt Industrifakta, kommer konsekvensen av detta bli att lokalkontrakten kommer att vara kortare och att omflyttningen mellan lokaler kommer att öka på en osäker marknad. Men något som man kan trösta sig med och som kanske kan bli sällanköpshandelns räddning, är faktumet att vi är en växande befolkning, vilket ger underlag för en ökad konsumtion.

LÄS ÄVEN: HUI Research: "Peak butik har inträffat"

Fysiska butiker kommer att ersättas

I Industrifaktas prognos, tror man att framtiden inom detalj- och servicelokaler kommer bli mer upplevelsebaserade. Man förutspår alltså att de traditionella fysiska butikerna som vi är vana vid idag, kommer att ersättas av showrooms, popup-butiker, caféer och restauranger samt annan servicebaserad verksamhet som man inte kommer kunna ta del av på samma sätt via nätet.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!