Handeln kan ta fart i höst och fler satsar på nätet

Handlarnas framtidstro vänder uppåt i september månads Handelsbarometer. Månadens undersökning visar också att många handlare ser näthandeln som ett viktigt komplement och många kombinerar redan försäljning i butik med e-handel.

Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för optimismen bland medlemsföretagen. Handelsbarometern tas fram i samarbete med HUI Research och ger en inblick i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande tre månaderna.

Under de senaste åren har handlarnas framtidstro ofta minskat något under höstmånaderna, men så är inte fallet i år. Inte sedan 2010 har Framtidsindikatorn legat på en så hög nivå i september månad.

Annons
Annons

Närmare hälften av handlarna tror att försäljningen kommer att öka i den egna butiken under de kommande tre månaderna. Endast 16 procent tror på en minskad försäljning.

– Till skillnad från förra hösten ser vi att handlarnas framtidstro vänder uppåt i september. Efter ett trögt första halvår finns det nu tecken på att detaljhandeln kan ta fart under hösten, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Antalet e-handelsaktörer väntas öka

I september månads Handelsbarometer ställdes även frågor om handlarnas syn på e-handel. 48 procent av sällanköpsvaruhandlarna svarade att butiken eller kedjan de tillhör säljer, eller planerar att börja sälja, sina varor på nätet som ett komplement till den fysiska handeln. Bland dagligvaruhandlarna var den andelen 19 procent.

Omkring 6 av 10 handlare, 61 procent, tror att fysiska butiker är mer lönsamma än e-handeln i den bransch de själva verkar i. En övervägande majoritet, 71 procent, av de tillfrågade handlarna tror att antalet e-handelsaktörer kommer att öka under de kommande tre åren

Handlarna fick även frågan om i vilken detaljhandelsbransch de tror att e-handeln kommer att växa mest under det kommande året. Resultaten är spridda och ingen bransch utmärker sig särskilt mycket. 28 procent tror på handeln med fritidsvaror, medan 23 procent tror att det är butiker som säljer hemutrustning som kommer att växa starkast.

– För många butiker har e-handeln redan blivit ett naturligt komplement till den försäljning som sker i den fysiska butiken. Nu väntar vi bara på att även dagligvaruhandeln ska ta steget och börja med e-handel på bred front. Någon som möjligen kan inverka negativt på utvecklingen är handlarnas tveksamhet till hur lönsam e-handeln är, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel.

Källa: Press

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!