Omsättningen fortsätter att sjunka för PostNord

Sjunkande brevvolymer fick omsättningen att minska för tredje kvartalet i rad men intäkterna från e-handeln fortsätter att öka.

PostNord har under morgonen släppt sin delårsrapport för januari-mars och kan under perioden visa upp ett resultat på 219 miljoner kronor. Att jämföra med 203 miljoner motsvarande kvartal föregående år.

Precis som föregående kvartal sjönk omsättningen under årets första tre månader. Nettoomsättningen minskade med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till 9,6 miljarder kronor. Främst till följd av fortsatt vikande brevvolymer. Den positiva utvecklingen för e-handeln i hela Norden fortsätter dock.

Annons
Annons

– Våra B2C-volymer växte med 12,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015. PostNord befäster kontinuerligt positionen som e-handlarens förstaval genom att stå för specialistkompetens och erbjuda en konkurrenskraftig tjänsteportfölj som svarar mot kunderna hela behov, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef.

Stärker den nordiska logistiken

I takt med att brevvolymerna minskar fortsätter PostNord sitt omställningsarbete. Bland annat med heltäckande nordiska lösningar och anpassning av produktionsmodellen. Den 1 april lanserades MyPack i Europa, en tjänst som innebär att e-handelskunder kan nå privatpersoner i Europa genom ett samarbete med DPD.

Nyligen förvärvades även danska G.P Spedition, ett köp som är tänkt att stärka PostNords erbjudande inom tung logistik på främst den danska och intra-nordiska logistiken.

– PostNord är redan en stor och bred logistikaktör i Sverige och Norge. Med förstärkningen i Danmark och förra årets förvärv av UPK i Finland har vi stärkt vårt gränsöverskridande logistikerbjudande till kunder i alla nordiska länder, säger Håkan Ericsson.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!