Sportamore mer än dubblar sin omsättning

Den renodlade e-handeln Sportamore har nu släppt sitt bokslut för 2012. Försäljningen för helåret ökade med 125 procent men företagets rörelseresultat är fortfarande negativt. Nätbutiken växer dock i en fasansfull takt, från en omsättning på 15 miljoner kronor 2010 till 153 miljoner 2012.

Det kostar dock att växa i denna hastighet och Sportamore är inte lönsamt i dagsläget. Rörelseresultatet för helåret hamnade på minus 15 miljoner (-18Mkr 2011).

Eftersom bolaget har en uttalade strategi kring att växa och ta marknadsandelar före något annat så är det svårt att få en bild av om det går bra eller inte, även när omsättningen mer än dubblas. Vi tänkte därför ställa några frågor till Joakim Friedman, marknadschef på Sportamore. Vi får hoppas att han kan delge lite information även om de nu är börsnoterade.

Annons
Annons

Ert bokslut är ute för 2012, är ni nöjda med tillväxten?


Joakim Friedman var med och grundade Sportamore

2012 har inneburit en fortsatt stark tillväxt för bolaget, vi omsatte 153 MSEK, vilket är en avvikelse på drygt -1% mot den prognos vi satte upp inför året. Samtidigt har vi tagit viktiga steg för att möjliggöra fortsatt tillväxt, vi har flyttat vårt lager till nya lokaler och öppnat upp för handel på tre nya marknader.

Kommer vi få se en dubblad omsättning även detta år?

Vi har inte kommunicerat vårt mål för 2013 specifikt.

Finns det en tidsplan för när ni ska bli lönsamma?

Vi har ett långsiktigt mål som säger att vi ska omsätta över 800 MSEK och leverera vinst 2016. Resan dit är hela tiden en avvägning mellan tillväxt och lönsamhet och vad som är bäst för bolaget. Just nu tror vi att tillväxt är det som skapar störst värde för våra aktieägare.

Det står att testhandel inleddes i Finland, Danmark och Norge under fjärde kvartalet. Hur går utlandssatsningen?

Annons
Annons

Testhandeln pågår för fullt och vi kommer duplicera den svenska modellen för våra nordiska grannländer under första halvåret. Utlandssatsningen kommer inte att kräva lokal närvaro utan allt sköts från Sportamores lager och kontor i Sverige.

Ni säger er ha 1,5 miljoner besök per månad, är detta en viktig siffra för er?

Absolut. Desto större trafikvolym, desto större förutsättningar för att växa snabbt. Samtidigt är det viktigt att försäkra sig om att trafiken är relevant och konverterande. Vi följer kontinuerligt hur vår varumärkesefterfrågan utvecklas.

Kan ni delge någon information kring orderflödet, har ni fått använda packbanden ännu?

Packbanden är ett arv från lokalens gamla hyresgäst. Vi har dock valt att inte driftsätta dem ännu.

Hur fungerar det nya lagret på 8000kvm?

Det fungerar mycket bra. Vi har friktionslöst flyttat in och med egna system driftsatt lagret på 60 timmar tidigare i höstas. Därefter har vi satt upp flöden för samtliga nordiska marknader och slipper därmed etablera lokal närvaro i respektive land samtidigt som vi genomfört en rad effektivitetsförbättrande och kostnadsbesparande åtgärder i den existerande produktionen.

Det har diskuterats hur er börsintroduktion varit lite svajig. Hur ser ni på börsutvecklingen?

Jag kommenterar inte börskursen men kan konstatera att börsen har fungerat bra som plattform för att ta in nytt kapital och bolaget har genom börsintroduktionen fått det kapital som behövs för vår expansion i de nordiska grannländerna.

Vad är ert största fokus nu under 2013?

Fortsatt tillväxt. Vi har organisationen och strukturen som behövs för vår expansion på plats. Vi fortsätter att investera i nya kunder samtidigt som vi lägger allt mer krut på existerande kunder. En viktig del blir att tillämpa vår kunskap från den svenska lanseringen på nya marknader samtidigt som vi ska fortsätta på inslagen väg i Sverige. Vi jobbar vidare mot vår vision att få en kund till att säga ”Jag ÄLSKAR att handla på Sportamore”. Detta betyder att vi kommer fortsätta fokusera på att höja vår servicenivå ytterligare. Det är ett arbete som aldrig någonsin tar slut.

Vi tackar Joakim för att han tog sig tid att svara på våra frågor. Vi önskar honom och Sportamore lycka till framöver. Det ska bli spännande att se hur mycket de lyckas växa detta år. Nu börjar de komma upp i lite större siffror och vi gissar att det kräver mer finess att hålla uppe tillväxten utan att bränna för mycket pengar.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!