Ny rapport: E-handeln kan spara energi och rädda miljön

Med rätt infrastruktur.

Att analysera e-handelns påverkan på samhället och miljön är just nu högt upp på mångas agenda. Detta i samband med att e-handeln blir en allt större del av detaljhandeln och kanske framför allt nu även börjat bli en del av dagligvaruhandeln.

LÄS ÄVEN: Städerna är inte anpassade för e-handelssamhället

Annons
Annons

Häromdagen fick vi en rapport ifrån Sweco som pekade på att strukturen för lager, terminaler och utlämningsställen i städerna måste förändras. Samtidigt konstaterade Sweco att e-handelns miljöpåverkan ännu är oklar.

"En medveten stadsplanering"

Nu har dock Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, tittat närmare på just miljö-biten och funnit att e-handeln har stor potential att bidra till en bättre miljö. Samtidigt håller VTI med Sweco om att infrastrukturen måste ses över.

- För att det faktiskt ska bli en effektivisering av energianvändningen behövs en medveten stadsplanering som prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik, som lyfter godstransporter som en strategisk fråga och som placerar livsmedelsbutiker nära människors hem, säger Malin Henriksson, forskare på VTI, som lett projektet.

LÄS ÄVEN: Elbilar och cyklar ska göra den sista milen helt grön

Slutsatsen av projektet ska vara att e-handeln har en betydande potential att vara energieffektiv, men bara om transporteffektiva hemleveranser ersätter inköpsresor med privat bil. Något som ännu inte är fallet då konsumenterna ofta behöver komplettera e-handeln med bilresor.

"Hållbara e-handelstransporter"

Samordnade e-handelsleveranser ska dock ha en stor potential att spara energi och miljö. VTI har nu inlett ett nytt forskningsprojekt som ska studera framtidens energieffektiva logistiklösningar.

- Genom vår forskning ser vi att vi kan bidra till utvecklingen mot ännu mer hållbara transporter i samband med e-handel, säger Jenny Karlsson, forskare på VTI, som leder det nystartade projektet.

Den fullständiga rapporten går att läsa här.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!