Animail backar med 16 miljoner efter uppköpet

Resultat på minus 42 miljoner.

I slutet av förra året så stod det klart att Animail hade köpts upp av det finska miljardbolaget Musti - som bara några veckor tidigare hade lagt vantarna även på Vetzoo. De ledande svenska djurbutikerna på nätet blev alltså finskägda.

LÄS ÄVEN: Animail köps upp av finskt miljardbolag

Annons
Annons

I förra månaden stod det samtidigt klart att Animails vd lämnade sin post, samtidigt som företaget i princip slogs ihop med Vetzoo, även om de fortfarande är två butiker utåt. De båda butikerna leds dock av Vetzoos vd Lars Martin Norviit och de delar e-handelsplattform och lager.

LÄS ÄVEN: Ett lager och en plattform när Animail och Vetzoo slås ihop

Nu har Animails årsredovisning landat hos Bolagsverket och vi kan därmed ta del av siffrorna för helåret 2017, som alltså slutade med att företaget köptes upp av Musti.

Har satsat på tillväxt

Det ska nämnas att Animail under de senaste åren stadigt ökat sin omsättning men trots det har uppvisat ett resultat där de förlorat ett tiotal miljoner varje år. Tillväxten har alltså uppenbarligen varit prio ett, men i augusti förra året så ändrades tongångarna och företagets dåvarande vd, Alexander Olsson, berättade att det var dags att bli lönsamma.

LÄS ÄVEN: Nya tider hos Animail: "Nu ska vi växa med lönsamhet"

I Animails redovisning för 2017 så minskar dock både omsättningen och resultatet. Årets resultat landar på minus 42 miljoner kronor, en minskning som dock förklaras med avskrivningar:

- Då bolaget förvärvades under slutet av 2017 så har det, i den efterföljande integrationen, beslutats att Animails tekniska plattform kommer att bytas ut under det första halvåret av 2018. Med anledning av detta så har de immateriella tillgångarna som en följd skrivits ner, vilket i sin tur påverkat årets resultat negativt, skriver företaget.

"Lönsamheten har förbättrats"

De påpekar dock att lönsamheten faktiskt har förbättrats:

Annons
Annons

- Den operativa verksamheten har haft en mycket bra utveckling och lönsamheten har förbättrats signifikant under året som gick.

Omsättningen sjunker dock från runt 94 miljoner kronor under 2016, till 78 miljoner för helåret 2017. Alltså en försäljningsminskning med 17 procent - och den utvecklingen verkar ha fortsätt. Under ett avsnitt om väsentliga händelser efter årets slut, skriver företaget följande:

- Försäljningsutvecklingen har fortsatt på samma nivå som i slutet av räkenskapsperioden. Under det första kvartalet 2018 skall Animail AB integreras i Musti Group-koncernen.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!