Brister i postutdelningen men ombuden får bra betyg

Nio av tio är nöjda med PostNords serviceställen men när det gäller postutdelningen där man bor ökar missnöjet.

PostNord har under de senaste åren sett brevvolymerna falla i rask takt. Man är dock långt från den enda distributören som märker av detta och i en ny undersökning utförd av Post- och telestyrelsen, PTS, är trenden tydlig.

Fortfarande skickar nio av tio åtminstone ett brev under ett år, en andel som inte har förändrats sedan 2014, men trenden går dock tydligt mot färre brev. 2012 svarade 56 procent att de skickat fler än 10 brev under ett år. 2015 har andelen sjunkit till 33 procent.

Annons
Annons

Något som fått PostNord, och andra med dem, att satsa allt mer på e-handelslogistik. Kanske inte helt ologiskt då svensk e-handel ökade med 19 procent förra året enligt PostNords e-barometer. Och enligt PTS uppger drygt sju av tio, 72 procent, att de antingen har köpt eller sålt varor via nätet under det senaste året.

Får post som inte är ens egen

Samtidigt säger var fjärde respondent att de besöker ett av PostNords serviceställen 1-3 gånger per år. 24 procent uppger att de besöker ett serviceställe en gång i månaden. Den vanligaste anledningen till att besöka ett av PostNords serviceställen är för att hämta paket eller tjocka brev.

Nio av tio besöker PostNords serviceställen av den orsaken. Nio av tio säger sig även vara nöjda med personalens kunnande och det bemötande de får när de besöker PostNords serviceställen. Något som PostNord dock fått klagomål kring den senaste tiden är posthanteringen.

Nyligen kunde vi berätta att Post- och Telestyrelsen fått in 847 klagomål på den svenska posthanteringen under 2015, att jämföra med 638 klagomål under 2014. Enligt PTS undersökningen är det också endast 75 procent som är nöjda med kvaliteten i utdelningen.

Det är en minskning med nio procentenheter de senaste fem åren, från 84 procent i 2011 års undersökning. De vanligaste orsakerna till att man är missnöjd är att man får post som inte är ens egen, 51 procent, och att posten inte kommer fram på utsatt tid, 41 procent.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!