Gratisposten ifrån Kina är redan på väg bort

PostNord får nu mer betalt för att distribuera paketen.

I januari 2017 så skrev vi på Ehandel.se en mycket uppmärksammad artikel om hur nya regler skulle ta bort gratisposten ifrån Kina.

LÄS ÄVEN: Nya regler kommer ta bort gratisposten ifrån Kina

Annons
Annons

Det är nu snart två år sedan den artikeln publicerades och vi har under tiden fått se flera länder protestera mot världspostföreningens upplägg, som möjliggör att Kina mycket billigt kan skicka varor till andra länder, som till exempel USA, Danmark och Sverige.

LÄS ÄVEN: Politiker har fått nog av Kinas fördel - vill lämna UPU

Faktum är dock att reglerna redan delvis har förändrats. Det sker förmodligen inte lika snabbt som många hade velat men det är inte så att världspostföreningen (UPU) låtit kritiken gå obemärkt förbi.

Får automatiskt mer betalt

Vi frågade PostNord om de nu får en högre ersättning för de brev med varor som kommer in ifrån exempelvis Kina. Fraktbolaget bekräftar då att det nya så kallade e-formatet, som alltså innefattar brev med varor, används och att man nu får en högre ersättning för försändelserna.

Vad gör PostNord för att de nya reglerna ska följas?

- Om du med de ”nya reglerna” menar beslutade avgiftshöjning/ar för 2018-2021, så är svaret att PostNord inte behöver vidta några särskilda åtgärder för att de ska följas, eftersom dessa ”regler” följer direkt av Världpostkonventionens bestämmelser som reglerar UPU:s terminalavgiftssystem. Dessa bestämmelser gäller för alla medlemsländer och deras ”designated operators”, skriver PostNord till Ehandel.se.

PostNord är för de som inte följt med alltså den designerade postoperatören för Sverige. Vi tog även upp frågan om att allt fler verkar protestera mot det nuvarande systemet.

Tror ni att e-formatet och avgiftshöjningen kommer att räcka?

Annons
Annons

- Från PostNords sida ser vi ändringarna (beslutade avgiftshöjningar) som betydelsefulla steg i rätt riktning mot ett kostnadsbaserat, landspecifikt terminalavgiftssystem. Arbetet med ett nytt reviderat avgiftssystem, som ska gälla 2022 – 2025, pågår inom UPU. Förslag till ett sådant nytt avgiftssystem kommer bli föremål för beslut vid nästa UPU-kongress 2020.

"USA kan återkalla sin utträdesbegäran"

LÄS ÄVEN: Trump sätter stopp för den billiga Kinaposten

Fraktbolaget uttalar sig även om USA:s beslut att lämna världspostföreningen och man verkar inte helt övertygad om att utträdet verkligen kommer att bli av. Hotet, om man får kalla det så, har dock gett effekt.

- Vad gäller USA:s beslut att gå ur UPU är det vår bedömning att UPU och dess (övriga) medlemsländer sannolikt kommer att gå USA tillmötes i frågan om ett reviderat terminalavgiftssystem med högre ersättningsnivåer för småpaket, skriver PostNord och tillägger:

- USA:s beslut har redan fått effekt på så sätt att det under UPU:s Council of Administrations möte i slutet av oktober beslutades att UPU ska skynda på arbetet med framtagande av initiala förslag till ett reviderat terminalavgiftssystem. Tanken är att sådana förslag ska tas fram för diskussion redan till mötena i UPU:s Postal Operations Council och Council of Administration i april nästa år, alternativt senast till mötena hösten 2019. Om förslagen visar att UPU – enligt USA:s mening – är på ”rätt väg” kan det således medföra att USA återkallar sin utträdesbegäran.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!